TELEHEALTH

Joka kolmas suomalainen kuolee sydän- ja verenkiertoelinten sairauksiin. Tämän tautiryhmän sairauksien merkitys ihmisten toiminta- ja työkykyä rajoittavan tekijänä on myös merkittävästi kasvamassa. Olennaista hyvien hoitotulosten saannille on nopea ja oikea diagnostisointi ajasta ja paikasta riippumatta.

TeleHealth-hankkeen tavoitteena oli telekardiologisten asiantuntijapalveluiden kehittäminen liiketoiminnaksi yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa. Tärkeänä tavoitteena oli myös parantaa erikoissairaanhoidon palveluja ja tuoda asiantuntija lähemmäksi potilasta ja hoitavaa lääkäriä käyttäen hyväksi nykyaikaista tietotekniikkaa. Kehitysprojektissa selvitettiin hankkeen liiketaloudelliset edellytykset, mahdollisuudet ja optimaalinen liiketoimintamalli.

Hankkeen loppuvaiheessa lokakuussa 2008, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Sitra perustivat telekardiologisia palveluja ja niitä tukevia toimintoja tarjoavan TeleKardio Oy:n. TeleKardio Oy: omistavat Sitra, Sydänkeskus sekä Valtion Teknillinen tutkimuskeskus VTT. Yhtiön toiminta käynnistyi lokakuussa 2008, lausuntopalvelut sekä julkiselle että yksityiselle sektorille alkavat maaliskuussa 2009.

TeleKardio Oy:n perustamista ovat edeltäneet vuosina 2006 ja 2007 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Sitran, Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen ja Teknologian kehittämiskeskuksen kehittämishankkeet, joissa muun muassa testattiin etäkonsultaatiopalveluja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Sydänkeskuksen sekä Mäntän sairaalan ja Pirkkalan terveyskeskuksen välillä. Kokeilu osoitti, että etäkonsultaatiotoiminta on lääketieteellisesti perusteltua ja hyödyllistä ja että käytetty tekniikka toimi.

Uutinen 17.10. TeleKardio Oy perustettu tarjoamaan sydänsähkökäyrien etäkonsultaatioita »