YRITTÄJIEN SYRJINNÄN LOPETTAMINEN

Demokratian yksi keskeisistä ominaisuuksista on, että ketään ei syrjitä.
 
Suomessa on eräs ihmisryhmä, johon kohdistetaan jatkuvaa syrjintää, vaikka tätä asiaa ei yleisesti tunneta. Valtiokin syrjii sumeilematta tätä ihmisryhmää. Tämä ryhmä on yrittäjät. Heille on lainsäädännössä sälytetty velvollisuuksia, joita muut ihmisryhmät eivät joudu tekemään. He joutuvat tekemään näitä töitä rangaistusten uhalla ja ilman korvausta. Esimerkiksi he keräävät arvonlisäverot, jotka ovat kuluttajien veroja, ja palkkaverot, jotka ovat palkansaajien veroja. Yrittäjillä ei myöskään ole samaa sosiaaliturvaa kuin muilla suomalaisilla. Jos yrittäjä jää työttömäksi, hän ei saa työttömyyspäivärahaa, kuten muut saavat.
 
Lassi Mäkinen