1. Nuorten syrjäytyminen

  Tiedolla ja yhteistyöllä jarrua nuorten syrjäytymiselle.

Ajankohtaista

  1. Riihimäellä tiivistetään...

   Uutiset 0

   Tajua Mut! -toimintamallin avulla pyritään tunnistamaan nuorten pienet harmit ennen, kuin ne kasvavat suuriksi ongelmiksi.

   11 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen
  2. Tajua Mut! -toimintamalli...

   Uutiset 0

   Nuorten auttamiseksi kehitetyllä Tajua Mut! -mallilla tunnistetaan harmit Keravalla, Espoossa ja Mikkelissä ja pian myös Riihimäellä.

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen
  3. Luottamus avaimena...

   Blogit 0

   Nuorille on tärkeää saada työskennellä yhden luottoaikuisen kanssa, joka tuntee nuoren tarpeet ja toiveet sekä kohtaa nuoren kunnioittaen.

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Noora Hästbacka
  4. Lasten ja nuorten palvelut...

   Julkaisut 0

   Jotta yksikään lapsi tai nuori ei tipahda turvaverkon läpi

   Tässä pamfletissa tuodaan esiin keskeiset muutostarpeet ja ehdotukset lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseksi.   → Lataa PDF

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Suvi Ervamaa, Kimmo Haahkola, Marja Illi, Antti Markkola, Henna Tukiainen, Kirsi Suomalainen (työryhmä)

Yhteisöllisyyttä ja turvaverkkoja

Nuorista vain pieni joukko on syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa, mutta sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden kannalta merkitys on hyvin suuri. Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15–29-vuotiaita nuoria oli joidenkin laskelmien mukaan jopa 50 000. Luku edustaa noin viittä prosenttia kaikista tämänikäisistä nuorista.

Sitra toteutti vuosina 2013–2015 Nuorten tilannekuva -kokonaisuuden, jonka tavoitteena oli luoda tietoa avaamalla, yhdistämällä ja analysoimalla uusia ratkaisuja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tunnistamiseen ja tukemiseen. Tavoitteina olivat julkisen palvelujärjestelmän toimijoiden yhteen saattaminen varhaisessa vaiheessa ja matalan kynnyksen palvelut nuoren omassa yhteisössä. Hankekokonaisuuden päätyttyä Keravan Tajua Mut! -pilotti on vielä käynnissä ja neljäs pilotti Riihimäellä käynnistyy alkuvuonna 2016.

Lähtökohtana on tukea olemassa olevia tai kehitteillä olevia aihealueen toimintamalleja niiden pilotoinnissa, tuotteistamisessa ja levittämisessä valtakunnallisesti.

Tällä hetkellä Sitra pilotoi yhdessä Keravan ja Riihimäen kaupunkien kanssa Tajua Mut! -toimintamallia. Mikkeli ja Espoo ovat vakinaistaneet Tajua Mut! -toimintamallin osaksi nuorten kanssa tehtävää työtä. Hankkeessa edistetään sektorit ja organisaatiot ylittävää yhteistyötä. Päämääränä on lasten, nuorten ja perheiden mahdollisimman varhainen auttaminen. Toimintamallin perusperiaatteet ja kokemukset Mikkelin ja Espoon piloteista on koottu joulukuussa 2014 julkaistuun käsikirjaan Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena. Lisäksi Sitra on julkaissut erilliset selvitykset Mikkelin pilotin opeista maaliskuussa 2015,   Espoon pilotin opeista kesäkuussa 2015 ja Keravan pilotin opeista helmikuussa 2016.

Tajua Mut! - lasten ja nuorten auttaminen on yhteinen asia -videolla perusturvajohtaja Juha Metso ja sivistystoimen johtaja Sampo Suihko Espoosta kertovat odotuksistaan pilotin alkuvaiheessa (2.11 min.).

 

Sitra oli mukana toteuttamassa Suunta-palvelua yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Kokeiluhankkeessa kehitettiin matalan kynnyksen palvelukokeilu nuorille kohti työtä ja koulutusta. Palvelussa hyödynnetään Pelastakaa Lapset ry:n kokemuksia nuorten kanssa tehtävästä moniammatillisesta verkkotyöstä. Suunta-palvelu käynnistyi osana Ylen Nuorille. Nyt! -toimintakampanjaa, johon kutsuttiin syksyn 2013 aikana kaikki suomalaiset auttamaan nuorten syrjäytymisongelman ratkaisemisessa. Suunta-palvelu vakinaistettiin osaksi Pelastakaa Lapset ry:n nuorisotoimintaa toukokuun 2014 alusta. Suunta-palvelu on liitetty osaksi Tajua Mut! -toimintamallia pilottikunnissa.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyneissä yhteistyöhankkeissa kertynyt tieto ja esimerkit hyvistä käytännöistä ovat tuoneet esille nykyisen palvelujärjestelmän muutostarpeet. Sitra ehdottaa valtakunnallisen palvelukeskuksen perustamista ohjaamaan ja tukemaan lapsia, nuoria ja perheitä. Ennaltaehkäisevä työote sekä saumaton yhteistyö ja palveluketju ovat ehdotuksen kulmakiviä. Sitran ehdotus palvelujen kehittämiseksi esiteltiin 27.8.2015 Sitran Debatissa julkaistussa pamfletissa: Lasten ja nuorten palvelut 2020 – Jotta yksikään lapsi tai nuori ei tipahda turvaverkon läpi.

Ota yhteyttä


Kommentit (4)

Katsoin esittelyfilmin lasten ja nuorten ongelmiin tarttumisesta. Hyvä asia, mutta tuntui jotenkin omituiselta, jopa moraalittomalta, nähdä samaan yhteyteen myyty/ostettu Vippi-mainos "ensimmäinen 500 € ilman kuluja". Nämä vipithän johtavat nuoret ja lapsiperheet helposti suuriin ongelmiin...
Salme Kallinen 3 vuotta 3 kuukautta sitten
Kiitos palautteesta. Valitettavasti emme pysty vaikuttamaan videon mainoksiin. Video on upotettu sivulle YouTube-palvelusta.

ystävällisin terveisin,

Laura Halenius, Sitran viestintä
hal 3 vuotta Yksi kuukausi sitten
Very nice! deedeacedb
Smitha826 2 vuotta 11 kuukautta sitten
cgkeebe interesting cgkeebe! cgkeebe good!
Pharmd210 2 vuotta 11 kuukautta sitten

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Tapahtuma Tajua Mut! - Stoppi nuorten pompottelulle

Keravalla on ollut käynnissä kaksivuotinen Tajua Mut! -hanke viime vuoden alusta lähtien. Hanke on tuonut Keravalle uudenlaisen toimintamallin, joka nopeuttaa nuorten avunsaantia ja lisää eri aloilla toimivien ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua. Hankkeen aikana on koulutettu noin 350 keravalaisten nuorten kanssa työskentelevää ammattilaista. Heidän kauttaan etsivän...

3 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Tapahtuma Terve-SOS 2016

Terve-SOS 2016 keskittyy hyvinvoinnin uuteen maailmaan. Seminaareissa haetaan vastausta muun muassa kysymyksiin: jäykkä järjestelmä ja vallattomat nuoret, sosiaalihuolto uusiksi, kantaako digitalisaatio kansalaista. Tajua Mut! -toimintamallin konkarit Espoosta ja Keravalta ovat paikalla esittelypöydän äärellä. Tule moikkaamaan ja kuulemaan, miten varhaiseen huoleen voidaan tarttua ja...

9 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Tapahtuma Nuorille parhaat palvelut

Mitä nuoret haluavat palveluilta? Mitä nuorten palveluissa kehitetään juuri nyt kansallisesti ja alueellisesti? Mitä hyvää hankkeissa on kehittymässä? Näihin kysymyksiin vastaavat alan ammattilaiset n uorten palveluiden kehittämis- ja verkostoitumisseminaarissa. Tajua Mut! -toimintamalli on edustettuna ennaltaehkäisevän työn työpajassa. Tule moikkaamaan Tajua Mut!...

9 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Artikkelit Uudistumiskyky

Miten digitalisoituminen, genomitiedon kehitys ja omahoidon lisääntyminen vaikuttavat suomalaisten hyvinvointiin ja terveydenhuollon tulevaisuuteen? Uudistumiskykyämme mitataan isosti sote-kehittämisessä.

10 kuukautta sitten

Tapahtuma Kuntamarkkinat 2016

Kuntamarkkinat on julkisalan vuosittainen ykköstapahtuma, joka kerää Helsingin Kuntataloon syyskuussa noin 7 000 asiantuntijaa ja päättäjää keskustelemaan yhteiskunnallisista aiheista ja julkishallinnon kehittämisestä. Mistä rakentuu tulevaisuuden kunta? Tule jakamaan kanssamme ajatuksia huomisen hyvinvoinnista, sote-asioista, vaikuttavuusinvestoinnista, tai vaikkapa...

10 kuukautta sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Esitykset Medical Research Map for Finland

Medical Research Map is a joint effort of Sitra, Finnish medical faculties and Pharma Industry Finland to create an overview on the Finnish medical research mar

11 kuukautta sitten kirjoittajalta SitraHyvinvointi

Muualla verkossa Koulu katkesi paniikkihäiröön

Koulu katkesi paniikkihäiriöön, mutta nyt Seppo Boström opiskelee taas – Kerava oppi löytämään ongelmaiset nuorensa. Keravalla on tehty alle vuodessa jotain, minkä rakentaminen kestää yleensä paljon kauemmin. Kaupunki otti käyttöön Tajua Mut! -mallin, joka todella auttaa nuoria. (HS 19.2.2016)

11 kuukautta sitten sivustolta www.hs.fi

Tapahtuma Riihimäen Tajua Mut! käynnistyy

Tajua Mut! -hanke käynnistyy Riihimäellä , jossa nykyistä varhaisemmalla yhteistyöllä pyritään ratkomaan nuorten pienet harmit ennen, kuin niistä kasvaa ongelmia. Riihimäki on neljäs kaupunki, joka lähtee kokeilemaan Sitran Hollannista tuomaa, Suomen oloihin muokattua varhaisen yhteistyön mallia. Pilotti on käynnissä myös Keravalla. Espoo ja Mikkeli ovat ehtineet jo vakinaistaa...

11 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot