ihmiset

Tiina Kähö

Tiina Kähö vetää Sitrassa vuonna 2014 käynnistynyttä avainaluetta Hiilineutraali teollisuus, joka tukee suomalaisten yritysten muutosta kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Tavoitteena on tukea keskeisiä suuryrityksiä ottamaan käyttöön parhaita ratkaisuja toimintansa, tuotteidensa ja palveluidensa kehittämiseksi vähähiilisiksi. Näiden yritysten hahmottelema toimintamalli kannustaa ja näyttää esimerkkiä muille.

Tiinalla on pitkä kokemus erilaisista johto- ja asiantuntijatehtävistä kotimaisen ja kansainvälisen ympäristökonsultoinnin parissa. Hän on työskennellyt mm. Pöyryllä liiketoimintajohtajana teollisuuden ympäristö- ja ilmastokysymyksissä. Työskentely yritysten kanssa on vahvistanut Tiinan näkemystä siitä, että ekologinen kestävyys on menestyvän yrityksen strategian ytimessä. Vähähiilisyys on välttämätön osa tulevaisuuden kestävää yritystoimintaa.