julkaisut

Sitran sijoitusten ilmastostrategia

Julkaistu

Tietoisuus ilmastonmuutoksen vaikutuksista on lisääntynyt viime vuosina nopeasti, ja yhä useammat yritykset ja sijoittajat ovat asettaneet tavoitteita hiilipäästöjen vähentämiseksi, jopa hiilineutraaliudesta. Pariisin ilmastosopimuksen tavoite pysäyttää maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen edellyttää nopeita päästövähennyksiä. Sijoittajat voivat vaikuttaa ilmastonmuutokseen kannustamalla yrityksiä vähähiiliseen liiketoimintaan sekä rahoittamalla ilmastoratkaisuja.

Myös Sitra kehittää sijoitustoimintaansa siten, että se tukee Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamista. Sitran sijoitusten ilmastostrategian tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä. Ilmastostrategialla hallitaan sekä sijoituksiin liittyviä ilmastoriskejä että pyritään tunnistamaan tulevaisuuden tuottomahdollisuuksia.

YK:n alaisten vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittajana Sitra on sitoutunut noudattamaan ilmastoraportoinnissaan kansainvälistä TCFD-raportointikehikkoa (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) ja sen vaatimuksia.

Sitran sijoitusten ilmastostrategiassa määritetään Sitran sijoitussalkun ilmastotavoitteet sekä toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ilmastostrategiaa päivitetään säännöllisesti ja tavoitteet arvioidaan uudelleen tuoreen tutkimustiedon sekä sijoitusympäristön mahdollisten muutosten mukaisesti.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Sitran sijoitusten ilmastostrategia

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

10 s.

Aihe

ilmastonmuutokset, ilmastostrategiat, sijoitustoiminta, Sitra

Mistä on kyse?