julkaisut

Sitran vastuullisen sijoittamisen ohje

Julkaistu

Sitra on pitkän aikavälin sijoittaja, jonka sijoitustoiminnan tarkoituksena on turvata Sitran toiminnan jatkuvuus. Sijoitukset tehdään Sitran sijoitustoiminnan yleisten ohjeiden ja vuosittain laadittavan sijoitussuunnitelman mukaisesti. Sijoituskohteiden vastuullisuus on sijoituspäätöksissä olennaisessa roolissa niin sijoituskohteiden odotetun taloudellisen tuoton kuin vaikuttavuuden mutta myös riskienhallinnan näkökulmasta. Vastuullisen sijoitustoiminnan ohjeina ja suuntaviivoina toimivat YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI, Principles for Responsible Investment).

Sitran vastuullisen sijoittamisen periaatteet julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Kehitämme vastuullisen sijoittamisen toimintamalleja ja päivitämme ohjeistusta säännöllisesti.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Sitran vastuullisen sijoittamisen ohje

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

13 s.

Aihe

sijoitustoiminta, vaikuttavuus, sijoittajat, vastuullisuus, omistajuus, vaikuttaminen

Mistä on kyse?