Julkaistu 12.09.2017

Sote-tietopakettien käsikirja 2.0

Sote-tietopakettien käsikirja 2.0 on yksityiskohtainen määrittelydokumentti tietopakettien kohdennus- ja laskentasäännöistä.

Sote-tietopakettien käyttöönoton tueksi on laadittu Sote-tietopakettien käsikirja, josta löytyy määrittelyt sote-tietopakettien sisällöille sekä kustannusten ja toiminnan kohdistamiselle tietopaketteihin.

Myös sote-tietopakettien laatu-, vaikuttavuus- ja uudistumiskykymittareista on laadittu erillinen dokumentti: Sote-tietopakettien laatu-, vaikuttavuus- ja uudistumiskykymittarit, jossa on kuvattu tietopakettikohtaiset mittarit ja niiden määritelmät.

Sote-tietopakettien kautta saadaan luotettavaa, läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ohjauksen ja päätöksenteon tueksi niin maakunnallisesti kuin kansallisesti.

Sote-tietopaketeilla kuvataan erityisesti maakunnallisen järjestäjän onnistumista palvelujen hankinnassa maakunnan väestölle sekä näiden
kustannusten hallinnassa. Palvelujärjestelmän jatkuva kehittyminen ja nykyistä mahdollistavampi lainsäädäntö tuo tullessaan entistä monimuotoisemmat palvelu- ja rahoitustavat,
joista esimerkkinä maakunnan liikelaitoksen tuotanto, maakunnan yhtiöitettyjen yksiköidentuotanto ja kapitaatiokorvauksen piirissä olevat palvelut.

Ota yhteyttä
Johtava asiantuntija, Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus, Sitra

+358 (294) 618 298

lea.konttinen@sitra.fi

Asiantuntija, Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus, Sitra

+358 (294) 618 231

karoliina.ohrankammen@sitra.fi

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Sote-tietopakettien käsikirja 2.0

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2017

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

73

Mistä on kyse?