Julkaistu 08.12.2016

Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (jäljempänä Sitra) ylläpitämään sitra.fi -sivuun ja sivulla esitettyyn aineistoon. Käyttäessäsi sivua hyväksyt jäljempänä mainitut ehdot sinua sitoviksi.

Sivujen käyttötarkoitus

Verkkosivujen tavoitteena on välittää Sitran työssä syntyneitä näkemyksiä ja tuloksia. Sivusto pitää sisällään esimerkiksi uutisia, artikkeleita, blogikirjoituksia, julkaisuja ja kuvauksia Sitran käynnissä olevista hankkeista. Sivusto palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suomenkielinen osio on laajin.

 

Käyttöoikeus

Sivujen käyttäjänä voit jakaa sivuilla olevia sisältöjä ulkopuolisissa verkkoyhteisöissä ja palveluissa näiden ja niihin sovellettavien erillisten käyttöehtojen mukaisesti. Kun käytetään muiden yhteisöpalvelujen kommenttityökaluja, käyttöön sovelletaan niiden omia käyttöehtoja. Käyttäjän itse jakaessa sisältöä tämän sivuston ulkopuolella, Sitra ei ole vastuussa kolmansien tahojen käyttöehtojen alaisesta tietojenkäsittelystä.

Käyttäjä voi kopioida, levittää, ja muokata sivustolta löytyvää sisältöä näiden käyttöehtojen mukaisesti sillä edellytyksellä, että sisällön tekijä ja lähde mainitaan käytön yhteydessä. Sivustolla olevien valokuvien käyttö on kuitenkin kielletty. Sivuston sisällön tai sen osan myynti on nimenomaisesti kielletty.  Sivuston sisällön tai sen osan käyttö sisällön arvoa tai tarkoitusta loukkaavalla tavalla on kielletty.

Immateriaalioikeudet

sitra.fi -sivustolla olevan aineiston ja sisällön omistusoikeudet kuuluvat Sitralle, lukuun ottamatta kolmansien tuottamaa aineistoa, johon Sitralla on ainoastaan käyttöoikeus. Tällaisten sivustolla olevien kirjoitusten, kuvien ja muun kolmansien materiaalin tekijänoikeudet ja muut oikeudet ovat materiaalin tekijöillä tai rekisteröinnin haltijoilla.

Sitra pidättää kaikki oikeudet rekisteröidyn tavaramerkin ”sitra” sekä muiden vastaavien immateriaalioikeuksiensa hyödyntämiseen. Tällaisten oikeuksien hyödyntäminen edellyttää aina Sitran etukäteistä kirjallista suostumusta.

Tietosuoja

Sitra kerää  sivustolta käyttäjää yksilöiviä tietoja kolmansien osapuolien tarjoamien, Google Analytics ja Snoobi Analytics palveluiden välityksellä. .

Palvelun käytöstä kerättävä tieto

Palvelussa käytetään evästeitä. Osa evästeistä liittyy sivuston toiminallisuuksiin, kuten graafisen- tai tekstiversion valintaan ja fonttikoon suurentamiseen, osa sivuston käytön tilastointiin.

Osana näitä käyttöehtoja sivuston käyttäjä hyväksyy evästeiden käyttämisen. Käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton selaimen asetuksia muuttamalla. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita joissakin toiminnallisuuksissa eikä ole suositeltavaa.

Käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Tällaisia tietoja ovat sivuston kävijämäärät, sivujen suosituimmuus, miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun, käytetyimmät hakusanat ja selaimet sekä palvelun käyttäjän maa.

Kerättäviä tietoja ovat muun muassa:

  • käyttäjän IP-osoite
  • kellonaika
  • käytetyt sivut
  • selaintyyppi
  • käytetty käyttöjärjestelmä
  • ruudun resoluutio

Käytämme kävijätilastointiin kolmansien osapuolten tarjoamia palveluja: Google Inc.:n tarjoamaa Google Analytics –palvelua sekä Fonecta Oy:n tarjoamaa Snoobi-palvelua. Kävijätilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin sekä Google Analyticsin ja Snoobin luomaan raportointiin, jossa käytetään näiden ohjelmien evästeitä ja JavaScript-koodia.

Lisätietoja:

Google Analytics:
HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/EN/PRIVACY/

Snoobi Analytics
HTTP://WWW.SNOOBI.FI/SNOOBI-ANALYTICS/

Vastuuvapaus

Sivuilla olevat kirjoitukset sisältävät kirjoittajien henkilökohtaisia ajatuksia ja mielipiteitä. Ne eivät ole kirjoittajien edustamien organisaatioiden virallisia kannanottoja. Kirjoittajat vastaavat itse tekstinsä sisällöstä.

Sitra ei missään olosuhteissa vastaa mistään epäsuorasta, välillisestä tai satunnaisesta vahingosta taikka vahingosta, joka on aiheutunut esitettyjen tietojen ja aineiston käytöstä tai niihin luottamisesta. Sitra ei myöskään vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että sivujen käyttö keskeytyy tai sivuille ei päästä. Sitralla on oikeus halutessaan lopettaa verkkopalvelu kokonaan.

Sitra.fi -sivuilla on Sitran itse ylläpitämien verkkoyhteisöjen lisäksi linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät ole Sitran hallinnassa, eikä Sitralla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Linkitetyillä sivuilla saattaa myös olla käyttöä rajoittavia ehtoja, joihin on tutustuttava ennen sivujen käytön aloittamista. Sitra ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

Käyttöehtojen muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 1.3.2017 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Sitra pidättää oikeuden muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti. Ajantasaiset käyttöehdot ovat saatavilla osoitteessa sitra.fi ja ne astuvat voimaan julkaisuhetkellä. Käyttöehtojen yhteydessä mainitaan päivämäärä, jolloin ehtoja on viimeksi muutettu.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin sitra.fi -sivuista, niiden sisällöstä tai käytöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta siihen sisältyviä kansainvälisyksityisoikeudellisia lainvalintasäännöksiä.

 

Sitran sitra.fi käyttäjärekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Rekisterinpitäjä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
PL 160 (Itämerenkatu 11-13)
00181 Helsinki
Puhelin (09) 618 991

Yhteystiedot

Johtava asiantuntija, digitaalinen viestintä, Laura Halenius, s-posti: laura.halenius@sitra.fi

Rekisterin nimi

Sitran sitra.fi käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä Sitran sitra.fi -sivustolla kävijöiden yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää sitra.fi – sivuston kävijöistä tietoja, jotka on tarkemmin yksilöity tietojen keräämisen toteuttavien Google Analytics ja Snoobi Analytics – palveluiden tietosuojaselosteissa:

Google Analytics:
http://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/

Snoobi Analytics:
https://hyotytieto.fonecta.fi/fonectan-palvelut-kuluttajille/tietosuoja

 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan suoraan yksityishenkilöiltä, jotka vierailevat Sitran sitra.fi – sivustolla.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sitra ei luovuta tietoja rekisterin ulkopuolelle, eikä siirrä tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Lisätietoja sitra.fi -sivustolta tietoja keräävien kolmansien osapuolten tietojensiirtokäytänteistä:

Google Analytics:
http://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/

Snoobi Analytics:
https://hyotytieto.fonecta.fi/fonectan-palvelut-kuluttajille/tietosuoja

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käytetään verkkoympäristössä. Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu ja sijoitettu lukittuun ja kulkuvalvottuun tilaan.

Tiedot kerätään palvelun tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokantoihin pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille. Koneet pidetään vartioituina niin, ettei asiaankuulumattomilla henkilöillä tai tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot maksuttomasti enintään kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.