1. Helsingin rautatieasema

  Organisaatio

  Sitra on eduskunnan alainen rahasto. Hallintoamme hoitavat hallintoneuvosto, hallitus ja yliasiamies.

Ajankohtaista

  1. Ajankohtaista Sitrasta

   Uutiset 0

   Sitran tuore ajankohtaiskatsaus antaa läpileikkauksen Sitran työstä ja käynnissä olevista yhteistyöprojekteistamme.

   2 kuukautta sitten
  2. Toimintakertomus 2015:...

   Uutiset 0

   Huomisen yhteiskunta syntyy tämän päivän teoilla. Kykyä ja halua ennakoida ja kokeilla yhdessä tarvitaan enemmän kuin koskaan.

   10 kuukautta sitten

Sitra kuuluu kansalaisille

Eduskunnan alaisena rahastona päätöksentekomme on sidottu suomalaiseen parlamentarismiin. Hallintoamme hoitavat hallintoneuvosto, hallitus ja yliasiamies. Hallinnon ja tilien tarkastajina toimivat eduskunnan valitsemat tilintarkastajat.

Sitran hallintoneuvostoon kuuluvat eduskunnan asettamat Suomen Pankin pankkivaltuuston jäsenet. Hallintoneuvosto tehtävänä on valvoa Sitran hallintoa ja päättää toiminnan periaatteista.

Hallintoneuvostoon kuuluvat seuraavat henkilöt:

 • Vanhanen, Matti, kansanedustaja, puheenjohtaja
 • Oinonen, Pentti, kansaedustaja, varapuheenjohtaja 
 • Ala-Nissilä, Olavi, kansanedustaja
 • Jokinen, Kalle, kansanedustaja
 • Kääriäinen, Seppo, kansanedustaja
 • Urpilainen, Jutta, kansanedustaja
 • Viitanen, Pia, kansanedustaja
 • Vähämäki, Ville, kansanedustaja
 • Zyskowicz, Ben, kansanedustaja

Hallintoneuvoston sihteerinä toimii varatuomari Anton Mäkelä.

Sitran hallitus valmistelee ja esittää hallintoneuvoston päätettäväksi tulevat asiat ja vastaa rahaston yleisestä johdosta. Hallitus nimittää yliasiamiehen esityksestä rahaston asiamiehen. Sitran muun henkilökunnan nimittää yliasiamies.

Hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetusministeriön tulee olla edustettuina hallituksessa. Sitran yliasiamies on hallituksen jäsen. Hallituksen kokoonpanossa pyritään lisäksi varmistamaan elinkeinoelämän ja rahoituksen asiantuntemus. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

 • Hetemäki, Martti, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, valtiovarainministeriö, puheenjohtaja
 • Gustafsson, Jari, kansliapäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö, varapuheenjohtaja
 • Kosonen, Mikko, yliasiamies, Sitra
 • Kovalainen, Anne, professori, Turun kauppakorkeakoulu
 • Lehikoinen, Anita, kansliapäällikkö, opetusministeriö
 • Sormunen Kirsi

Hallituksen sihteerinä toimii johtava lakimies Jorma Jaalivaara.

Sitran yliasiamies hoitaa rahaston hallintoa sekä kehittää rahaston toimintaa hallintoneuvoston ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yliasiamies päättää juoksevaan hallintoon kuuluvista asioista. Laadultaan tai määrältään poikkeukselliset toimenpiteet ja päätökset on alistettava hallituksen päätettäväksi. Sitran yliasiamiehenä on vuodesta 2008 alkaen toiminut KTT Mikko Kosonen.

Sitran johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

 

Ota yhteyttä


Kommentit (1)

Herranjumala, millaista tekstiä sivuilla on suollettu, ihan kääntää sisuskalut nurin. Kovasti on myönteistä ja yhdessä tekemisen meininkiä. Voisitte myös esittää etusivulla madonluvut: paljonko yhteiskunnan rahaa kuluu ja minkä verran jää miinusta viivan alle.
Huovinen Vaan 1 vuosi 6 kuukautta sitten

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä
Uutiset Ajankohtaista Sitrasta

Sitran tuore ajankohtaiskatsaus antaa läpileikkauksen Sitran työstä ja käynnissä olevista yhteistyöprojekteistamme.

2 kuukautta sitten

Artikkelit Hallintoneuvoston katsaus 4/2016

Katsaus hallintoneuvostolle 4/2016 – tarkastelujakso 14.10.–14.12.2016 1   Yleiskuva Sitrasta Länsimaita ja myös Suomea ravistelevat pelot työn ja toimeentulon vähenemisestä, hallitsemattomasta maahanmuutosta ja turvallisuustilanteen heikkenemisestä. Moni pelko liitetään globalisaatioon. Kansainvälinen yhteistyö on puolustuskannalla, oli sitten kyse poliittisen,...

2 kuukautta sitten

Artikkelit Sitralaisten hallituspaikat kertovat laaja-alaisesta asiantuntemuksesta

Sitra on tulevaisuustalo, jonka henkilöstöstä löytyy monimuotoista asiantuntemusta yhteiskunnan ja liike-elämän eri osa-alueilta. Sitran voimavaroja ovat riippumattomuus ja avoimuus. Tulevaisuustyön läpinäkyvyyden varmistamiseksi olemme koonneet tälle sivulle päivittyvän listan sitralaisten asiantuntijoiden hallitusjäsenyyksistä eri yrityksissä. Sitran tulevaisuustyössä...

3 kuukautta sitten

Artikkelit Hallintoneuvoston katsaus 3/2016

Sitran tuore ajankohtaiskatsaus antaa läpileikkauksen Sitran työstä ja käynnissä olevista yhteistyöprojekteistamme.

4 kuukautta sitten

Artikkelit Hallintoneuvoston katsaus 2/2016

Sitran tuore ajankohtaiskatsaus antaa läpileikkauksen Sitran työstä ja käynnissä olevista yhteistyöprojekteistamme.

8 kuukautta sitten

Uutiset Ajankohtaista Sitrasta

Talouden ja koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta on iso merkitys yhteistyön toimivuudella ja tietoon perustuvilla näkemyksillä, jotka ohjaavat valintoja ja tekemistä. Sitran tuore ajankohtaiskatsaus antaa läpileikkauksen Sitran työstä ja käynnissä olevista yhteistyöprojekteistamme. Katsaus on laadittu Sitran 4 kertaa vuodessa kokoontuvan hallintoneuvoston maaliskuun kokoukseen....

11 kuukautta sitten

Artikkelit Hallintoneuvoston katsaus 1/2016

Tarkastelujakso 9.12.2015-1.3.2016 1   Yleiskuva Sitrasta Suomessa talouden pitkittynyt stagnaatio ja äkilliseen maahanmuuttoon liittyvä hämmennys on kärjistänyt maan tunnelmaa kriisitietoisuudesta negatiivisuudeksi, joka vaarantaa jo tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottamista ja niihin tarttumista. Positiivisen tulevaisuuskuvan esiin nostaminen onkin nyt ensiarvoisen...

11 kuukautta sitten

Artikkelit Hallintoneuvoston katsaus 3/2015

1  Yleiskuva Sitrasta Pariisin ilmastokokouksen alla Sitra julkisti kaksi uraauurtavaa tutkimusta, jotka molemmat tarjoavat konkreettisia ratkaisuja ilmastohaasteen taklaamiseen. Kansainvälisessä yhteistyössä syntyneen Green to Scale  -raportin löydösten mukaan maailmassa on jo vaadittavat ratkaisut ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Monistamalla eri maiden parhaat keinot...

1 vuosi sitten

Artikkelit Hallintoneuvoston katsaus 2/2015

1   Yleiskuva Sitrasta Globaali keskinäisriippuvuus ja paine rakenteellisiin uudistuksiin on tullut entistä näkyvämmäksi kuluneen vuoden aikana. Muutoksen nopeus on asettanut suomalaisenkin yhteiskunnan, yritykset ja kansalaiset uudenlaisen haasteen eteen. Esimerkkejä kohtaamistamme haasteista ovat muun muassa työelämän murros, äkillinen maahanmuutto, ilmasto- ja...

1 vuosi sitten

Artikkelit Hallintoneuvoston katsaus 1/2015

1   Yleiskuva Sitrasta Sitran alkuvuoden vaikuttavuustyötä on leimannut voimakkaasti kevään eduskuntavaalit. Sitra julkisti 9. helmikuuta oman hallitusohjelmapaperinsa , jonka avulla on vaikutettu sekä puolueiden vaaliohjelmien rakenteeseen että niiden sisältöihin. Hallitusohjelmapaperin kantavana visiona on Sitran strategian ydin eli Suomi kestävän hyvinvoinnin ...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Veera Heinonen

Artikkelit Hallintoneuvoston toimintakatsaus 4 / 2014

1 Yleiskuva Sitrasta Vaalikauden lähestyessä loppuaan myös moni Sitran käynnistämistä hankkeista on tulossa kriittiseen taitekohtaan tai päätökseen. Marraskuun loppupuolella saavutettiin merkittävä virstanpylväs sähköisen tunnistamisen osalta, kun Suomen hallitus esitti sähköistä tunnistamista ja sähköisiä allekirjoituksia koskevan lain muuttamista. Lain on tarkoitus tulla...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Veera Heinonen

Artikkelit Hallintoneuvoston toimintakatsaus 3/2014

1   Yleiskuva Sitrasta         Sitran vuosia jatkunut työ hallinnon, erityisesti valtionhallinnon, kehittäjänä saavutti syyskuussa tärkeän virstanpylvään, kun yliasiamies Mikko Kososen ja professori Yves Dozin Governments for the Future: Building the Strategic and Agile State -raportti julkistettiin. Raportin mukaan länsimaisen...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Veera Heinonen

Uutiset Sitran toimintakertomus 2013: Kestävää hyvinvointia luodaan aktiivisella tulevaisuustyöllä

Vuosi 2013 oli Sitrassa tiiviin ja tuloksekkaan tulevaisuustyön vuosi. Kohokohtia olivat muun muassa resurssiviisauden nouseminen kansalliseen keskusteluun esimerkiksi hurjaan suosioon nousseen hävikkiruokailukokeilun myötä, kansallisen palveluväylän eteneminen sekä Sitran paluu talouspolitiikkakouluttajaksi lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen. Vuosi oli myös taloudellisesti...

2 vuotta sitten

Artikkelit Hallintoneuvoston toimintakatsaus 2/2014

Tulevaisuusorganisaationa Sitra on nostanut vahvasti esille rakenteellisia ratkaisuja käynnissä olevien hankkeidensa kautta. Julkisessa keskustelussa Sitran aloitteet etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja rahoituksen uudistamisesta sekä ilmasto- ja energiapoliittiset kannanotot ovat saaneet vastakaikua.

2 vuotta sitten kirjoittajalta Veera Heinonen

Uutiset Sitran hallintoneuvoston delegaatio matkaa Piilaaksoon

Sitran hallintoneuvoston delegaatio matkustaa Piilaaksoon 11.–14.1.2014. Matkalla delegaatio perehtyy innovaatioyhteistyöhön yliopistojen, yritysten ja julkishallinnon välillä. Tähän sisältyy tutustumiskäynnit Stanfordin ja Berkeleyn yliopistoissa. Delegaatio syventyy Piilaaksoon toimintaympäristönä, jossa korostuvat uusien ajatusten ideointi ja rohkeat kokeilut sekä...

3 vuotta sitten

Artikkelit Hallintoneuvoston toimintakatsaus 4 /2013

1 Yleiskuva Sitrasta Sitran toiminta ja aloitteet ovat olleet syksyllä vahvasti esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tämä johtuu pitkälti Suomessa käynnissä olevasta rakennemuutoksesta ja suhdannetaantumasta, minkä takia pohdinta systeemisestä muutoksesta ja Suomen tulevista menestyksen eväistä on tiivistynyt. Terveydenhuollon painopisteen siirtymisestä sairaudenhoidosta...

3 vuotta sitten

Uutiset Sitra rekrytoi: HR-asiantuntija

Haemme HR-asiantuntijaa Henkilöstöasiat-yksikköön. Yksikön vastuulla ovat henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi, osaamisen kehittäminen, suoriutumisen arviointi ja palkitseminen, työsuhdeasiat, työhyvinvointi sekä monitahoiset henkilöstöetuudet. Toiminnon päätavoite on edesauttaa Sitran strategian toteutumista tukemalla Sitran esimiehiä ja koko henkilöstöä.  ...

3 vuotta sitten

Uutiset Sitra ulkoistaa osan taloushallinnon tehtävistä

Sitran taloushallinto uudistuu. Taloushallinnon muutosten vuoksi pidetyt yt-neuvottelut ovat päättyneet. Uudelleenorganisoitumisen ja käynnistettävien ulkoistusten vuoksi kolmen henkilön työsuhde Sitrassa on sovittu päättyväksi. Ulkoistukset koskevat laskujen käsittelyä ja palkanlaskentaa. Näiden palveluiden kilpailutus käynnistetään välittömästi. Muutosten taustalla on Sitran...

3 vuotta sitten

Uutiset Mari Pantsar-Kallio siirtyy Sitraan johtamaan Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teemaa

Filosofian tohtori, dosentti Mari Pantsar-Kallio siirtyy Sitraan johtamaan Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teemaa 1.1.2014. Teeman tavoitteena on parantaa resurssitehokkuutta ja vähentää kasvihuonepäästöjä Suomessa. Sitra on mukana tuottamassa toimintatapoja ja kokeiluja, joilla esimerkiksi yritykset ja kunnat voivat säästää luonnonvaroja ja näin parantaa...

3 vuotta sitten

Artikkelit Hallintoneuvoston toimintakatsaus 3/2013

Yleiskuva Sitrasta Kesä ja alkusyksy ovat olleet aktiivista aikaa Sitrassa. Sidosryhmätyö on ollut tiivistä ja moni iso hanke käynnistyi heti alkusyksystä. Sitran toimet uusilla, lupaavina pidetyillä alueilla osuvat hyvin Suomen muuttuneeseen tilanteeseen ja ovat entistäkin ajankohtaisempia talouden rakennemurroksen keskellä.   Tästä hyvä esimerkki on terveydenhuollon...

3 vuotta sitten

Uutiset Toimintakertomus 2012: Taloudellinen ja yhteiskunnallinen epävarmuus lisääntyi – Sitran rooli riippumattomana vaikuttajana entistä tärkeämpi

Viime vuoden aikana Sitra on kehittänyt esimerkiksi energiatehokasta kaavoitusta ja rakentamista, uusiutuvan lähienergian käyttöönottoa, palvelusetelikäytäntöjä, terveyskioskeja ja julkishallinnon johtamista niin konsernijohtamisen kuin lainvalmisteluprosessin näkökulmasta. Sitra rakentaa tulevaisuuden Suomea. Käytännössä sitä kohti kuljetaan ennakoinnin, tutkimusten,...

3 vuotta sitten

Artikkelit Hallintoneuvoston toimintakatsaus 2/2013

Yleiskuva Sitran kevään merkittävin tapahtuma oli paluu talouspolitiikan johtamiskoulutukseen lähes 10 vuoden tauon jälkeen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja yliasiamies Mikko Kosonen avasivat päättäjille suunnatut Kestävän talouspolitiikan johtamiskurssit Finlandia-talossa 8. toukokuuta järjestetyssä juhlaseminaarissa. Uuden Kestävän talouspolitiikan...

3 vuotta sitten

Uutiset Sipilä ja Gustafsson aloittavat Sitran hallintoneuvostossa

Keskustan puheenjohtaja ja kansanedustaja Juha Sipilä ja sosialidemokraattien kansanedustaja Jukka Gustafsson on valittu Sitran hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi. Sipilä korvaa kansanedustaja Mari Kiviniemen ja Gustafsson asunto- ja viestintäministeriksi nousseen Pia Viitasen . Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallintoa ja päättää...

3 vuotta sitten

Artikkelit Hallintoneuvoston toimintakatsaus 1/2013

1   Yleiskuva Vaikuttavuustyö avainalueilla on edennyt hyvin molemmissa teemoissa. Ekologisen kestävyyden teeman uudet avainalueet järjestävät avajaisseminaarit huhtikuun alussa. Parivuotinen yhteistyö Green Building Council Finlandin toiminnan käynnistämiseksi ja vakiinnuttamiseksi päättyi Rakennusten elinkaarimittarit -työn julkistamiseen. Mittaristolla parannetaan...

3 vuotta sitten

2017 Sitra | käyttöehdot