Till hundraåring

Hur kommer våra samhällen att se ut när de flesta människor är äldre än 65 år och det är normalt att bli över hundra? Till hundraåring – samhället efter åldrandeutvecklingen är ett förutsägelseprojekt som genomförs i Japan. Det ritar en bild av framtidens samhällen där man genomgått den åldrandeutveckling som redan börjat även i Finland.

VAD HANDLAR DET OM?

Japan är ett laboratorium för framtidens åldrande samhällen. Trots att befolkningen i Japan föråldras snabbt, lever japanerna enligt Världshälsoorganisationen WHO längst i världen friska och med bibehållen fysisk, social och kognitiv funktionsförmåga. Dagens 75-åriga japaner är i genomsnitt friska och har inga kroniska sjukdomar eller skador som står i vägen för ett fullt liv. Pensionärerna har ofta en ekonomiskt hållbar livssituation och olika pensions- och sjukförsäkringssystem som bidrar till hälsa och välfärd att luta sig mot. Merparten av de över 70 år gamla japanerna vill fortfarande arbeta. Oavsett den utdragna deflationen och finansmarknadskrisen är Japan ett intressant modelland för hur man kan anpassa sig och bygga upp en välfungerande framtid under en period av både en åldrande befolkning och en långvarigt trög ekonomisk tillväxt.

Japan är världens laboratorium, där allting sker tio år innan resten av världen vaknar till.

Under förutsägelseprojektet Till hundraåringar skisserar man på vilka sätt som olika system i samhället kommer att förändras när samhällen åldras alltmer radikalt. Hur kommer det uppstående nya samhället med långa levnadsbanor att se ut? Hur gestaltar man sitt eget liv när det tillkommer flera nya förändrings- och övergångsfaser utöver de traditionella skol-, arbets- och levnadsfaserna? Hur upprätthålls produktiviteten och utvecklingen med stöd av automation, robotik och artificiell intelligens? Hur förändras samhällena, regeringarnas lagstiftningsarbete, utbildningssystemen, arbetsgivarna och socialpolitiken under trycket från de långa levnadsbanorna? Hur bygger vi upp en ny social och politisk balans, ett samhällsavtal mellan olika generationer?

KONTAKTA OSS

personer
Teppo Turkki
Vetenskaps-, teknik- och innovations expert, Finlands ambassad i Tokyo, Business Finland

Vad handlar det om?