archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Nästa rond

Hur kan vi garantera en rättvis framtid för alla om det enda som är säkert är att allt kommer att förändras?

Publicerad

Vad handlar det om?

Vi lever mitt uppe i en brytningstid som rubbar grundpelarna i samhället. De nordiska samhällena har varit en väldig framgång men i vår tid saknas en vision om vart vi är på väg härnäst. Hurdana framsteg kan göras i ett samhälle där arbetet förändras, politiken fördunklas och tillväxten avtar?

Nästa rond är Sitras och Demos Helsinkis visionsarbete som siktar på att reformera den nordiska välfärdsmodellen. En sammanfattning av resultatet av arbetet, dvs. en vision om nästa rond inom välfärden presenteras på Sitras 50-årsjubileum 16 november 2017.

Nästa rond är en gemensam förståelse för hur världen förändras och vad som är en hållbar välfärd enligt nordiska värderingar: stark delaktighet, stort förtroende och rättvisa. Framtidens välfärd måste också byggas upp inom gränserna för naturtillgångarna.

Människorna på 2010-talet har mycket varierande personliga erfarenheter och förändringarna i världen ter sig mycket olika för olika människor. Därför startar Nästa rond en vidare diskussion om framtiden där samhället skapas tillsammans och alla har ett ordentligt grepp om det.

Vad gör vi?

Vi öppnar diskussionen med tre temapublikationer om de föränderliga strukturerna i samhället: arbete och utkomstdemokrati och delaktighet samt tillväxt och framsteg. Den fjärde publikationen som kommer ut i slutet av 2017 behandlar samhällets anpassning till gränserna för jordens bärkraft. Eftersom förändringarna gäller alla samhällen ges  Nästa rond ut även på engelska med rubriken The Next Era.

Under år 2017 har vi hållit en serie internationella workshopar på temat Nästa rond i olika delar av världen. På workshoparna har vi fördjupat vi förståelsen för förändringarna och de mest intressanta internationella lösningarna – och pejlat styrkorna i den nordiska modellen. På det här sättet har vi velat säkerställa att resultatet av arbetet är relevant internationellt sett.

I Finland har vi anordnat Rondpaus evenemangen till vilka vi har inbjudit finländare från olika sektorer att bygga upp en gemensam tolkning av samhällets framtid. En ny slags framtidsdialog har startats under året på olika håll i landet: i våras i Joensuu och Kemijärvi, i somras i Vanda och Kajana och i höst i Lahtis, Tammerfors och Villmanstrand.

Följ arbetet på sidan Nästa rond, och delta i diskussionen #Seuraavaerä.

Vad handlar det om?