Gästskribent
Beräknad läsningstid 4 min

Hur kan den cirkulära ekonomin införas i skolornas vardag?

Våra nuvarande konsumtionsvanor belastar jordklotet. Ungdomar, lärare och unga lärare – det är dags för en förändring och förändringen börjar genom er.

Författarna

Emelian Susi

studerande, Gymnasiet Sotungin lukio

Iina Koskinen

studerande, Gymnasiet Tapiolan lukio

Joel Vilen

studerande, Gymnasiet Salon lukio

Jasper Ahtikivi

studerande, Gymnasiet Etu-Töölön lukio

Publicerad

Den cirkulära ekonomin är nutid och i synnerhet den viktigaste formen av ekonomi i framtiden, för vår jord orkar inte längre med en ökad konsumtion av råvaror. Vår nuvarande linjära ekonomiska modell, där en produkt slängs efter användning, måste ersättas med cirkulär ekonomi: med återanvändning av material och produkter samt med olika slags tjänster, där vi kan låna varor av varandra, dela med oss och ha varor i gemensamt bruk. Alla behövs vid övergången till den cirkulära ekonomin – i synnerhet unga och lärare som inspirerar dem.

Det är viktigt att den cirkulära ekonomin blir bekant i ungdomarnas vardag. Hur märks den cirkulära ekonomin i vars och ens liv? Fundera på vilka små eller stora val du själv kan göra för att främja den cirkulära ekonomin? De unga måste förstå att också deras konsumentval spelar en roll.

Ett nytt praktiskt exempel på cirkulär ekonomi är stadscyklar, som man kan låna vid de cykelstationer som finns runt om i staden. Det går att minska på mängden personliga varor genom att låna och hyra.

Den cirkulära ekonomin är som en nyduschad människa – fräsch.

Den cirkulära ekonomin kan betraktas ur många synvinklar. Då den undersöks kan man välja ett tema som intresserar de ungdomar som undervisas. Är de unga eventuellt intresserade av företagande, kläder eller kanske vetenskap? Exempelvis lånegarderoben Vaatepuu (länk på finska) representerar cirkulär ekonomi inom kläder. Företaget möjliggör en stor garderob, utan att individen själv behöver äga kläder.

Genom äkta företagsexempel som genomgås på lektionerna och med företagsbesök ser studerande hur den cirkulära ekonomin fungerar i praktiken. Besöken ger studerandena information om nya innovationer inom den cirkulära ekonomin och om hur den cirkulära ekonomin ersätter den linjära ekonomin. Också under lektionerna kan studerandena bekanta sig med återanvändning av material.

Många kan bli inspirerade och hitta en intressant bransch inom utvecklingen av den cirkulära ekonomin. Den cirkulära ekonomin kräver inte bara ekonomiska kunskaper, utan också kunskaper inom till exempel kemi, fysik och biologi.

Arbetsrutiner avspeglar värden

Även genom olika arbetsrutiner är det möjligt att utveckla ungdomarnas medvetenhet om den cirkulära ekonomin. Omvärlden formar de ungas tankevärld och värden, därför borde den cirkulära ekonomin synas i läroanstaltens arbetsrutiner: matspill borde tillvaratas och tomma lokaler kunde t.ex. uthyras för andra syften. Med andra ord ska den cirkulära ekonomin ingå i läroanstaltens vardag.

Det är möjligt att i skolorna under evenemangsveckor och kampanjer undervisa i återvinning, delning, små utsläpp och återanvändning. Många läroanstalter har redan tagit ett steg i rätt riktning genom att delta exempelvis i programmet Grön flagga, som styr läroanstalter att ändra på sin verksamhet så att den blir mer miljövänlig.

Ett utmärkt utbildningsfönster på andra stadiet är de affärskurser i cirkulär ekonomi Företagslivets unga generationer, som Ekonomi och unga TAT ordnar. Under kurserna lär sig unga ekonomiskt kunnande och framtida arbetslivsfärdigheter ur den cirkulära ekonomins synvinkel.

Framtiden: hot eller möjlighet?

Om vi övergår till cirkulär ekonomi, är framtiden absolut en möjlighet! Det berömda ekonomiska hjulet hålls rullande, då materialen fås i cirkulation inom industrin. Minskad användning och i ett senare skede slut på användning av icke förnybara naturresurser är nyckeln till en förverkligad cirkulär ekonomi.

Den cirkulära ekonomin är ett tåg som vi inte får missa.

Till följd av digitaliseringen och globaliseringen genomgår arbetsmarknaderna en brytningstid. De unga är framtidens arbetstagare och man behöver deras kunnande. Redan nu borde man införa den cirkulära ekonomin i läroanstalternas vardag. Vi kan med vår verksamhet påverka hurdan framtiden kommer att bli.

Låt oss alltså tillsammans skapa en bättre och stabilare framtid.

Lärare, läs här mer, om hur du införa den cirkulära ekonomin i undervisningen.

Vad handlar det om?