Kommentar
Beräknad läsningstid 3 min

Ut på torget! Finland slog Sverige i landskampen om hållbar återhämtning

I Sverige har en större del av energiåterhämtningen gått till den fossila ekonomin än i Finland. Båda länderna klarar sig dock ganska dåligt i Europaserien än så länge.

Författarna

Oras Tynkkynen

Mari Pantsar

Publicerad

Sitra berättade tidigare att trots det politiska engagemanget för hållbar återhämtning kan cirka hälften av Finlands energirelaterade återhämtningsmedel klassificeras som en del av den fossila ekonomin. Det började kännas som en landskamp när Sveriges uppgifter lades till i den internationella jämförelsen Energy Policy Tracker. För oss är det goda nyheter från tävlingarna: Finland slår Sverige i energiåterhämtningens i hållbarhet. I grannlandet har man dirigerat drygt 66 procent av återhämtningsmedlen till den fossila ekonomin hittills, medan andelen i Finland stannar på knappt 50 procent.

Finland Sverige
Energiåterhämtning totalt, miljarder, € 2,4 1,4
Andel till fossil energi, % 49,3 66,3
Andel till ren energi, % 38,9 33,7
Andel till övrig energi, % 11,9 0
Återhämtning till fossil energi €/invånare 234 84
Återhämtning till ren energi €/invånare 184 43

Finland har dock satsat mer pengar på energi Återhämtning som helhet än Sverige. Därför har fossila ekonomi fått drygt 230 euro per invånare i Finland, men lite drygt 80 euro i Sverige.

Vinsten i landskampen dämpas också av vetskapen om att både Finland och Sverige klarar sig ganska dåligt i Europaserien. Till exempel i Frankrike och Tyskland är andelen till fossil återhämtning betydligt mindre än så.

Den internationella jämförelsen erbjuder Finland en spegel som vi kan använda för att bedöma vår investering i förhållande till andra länder. Bilden som återspeglas är inte dålig, men inte heller särskilt bra – vi har ännu långt kvar till toppen av hållbar återhämtning i Europa.

Finland och Sverige klarar sig ganska dåligt i Europaserien.

Energy Policy Tracker täcker endast stimulansmedel som redan är föremål för ett slutgiltigt beslut. I siffrorna ingår således ännu inte regeringens propositioner om till exempel de nyaste tilläggsbudgetarna eller nästa års ordinarie budget, som ännu behandlas i riksdagen. Till siffrorna läggs alltså senare bland annat tilläggsfinansiering på 111 miljoner euro för kollektivtrafiken och kapitalisering på 350 miljoner euro till Finavia.

Som återhämtning som främjar användningen av fossil energi räknas bland annat direkta och indirekta stöd för flyg- och fartygstrafik samt byggande av vägar. Finlands siffror har hittills dominerats av stöd på sammanlagt drygt en miljard till Finnair.

Regeringen har preliminärt fastslagit att 40–50 procent av EU:s återhämtningsmedel ska avsättas till en grön övergång. Detta behöver inte vara ett tak, utan man kan utöka andelen – och samtidigt se till att även annan återhämtning bidrar till att lösa hållbarhetskrisen. Hållbar återhämtning är ofta också den bästa lösningen för ekonomin och sysselsättningen.

Vad handlar det om?