Gästskribent
Beräknad läsningstid 5 min

Vi gör Finland till ett toppland för hållbar dataförädling

Data benämns allmänt som den nya oljan eller elektriciteten. Data är en betydande råvara för företagen, men också mycket mer än så. Det är dags att gå vidare från denna förenkling och tala om data på ett nytt sätt.

Författare

Sameli Mäenpää

Digitalchef, OP Gruppen

Publicerad

Ökningen i mängden data i världen jämställs ofta med digitala framsteg och den fjärde industriella revolutionens avancemang. Till exempel inom OP Gruppen, där jag arbetar, har mängden data i analytiska databaser, för att inte tala om rådata, ökat dramatiskt år efter år. Vårt omfattande datakapital gör det möjligt för oss att producera unika fördelar för våra kunder, intressentgrupper och hela samhället.

Farväl datamängd…

Det är vanligt och förståeligt att diskutera datamängder, men att bara tala om petabyte är ensidigt, till och med vilseledande. Datamängden har ingen direkt inverkan på exempelvis konkurrenskraften i affärsverksamheten, kvaliteten på innovationer eller beslut eller den nytta som kunden upplever.

Därför gäller det att fokusera på att tala om datavärde i stället för, eller åtminstone parallellt med datamängden. Den stora frågan inom vår tids dataledning är att bestämma egenvärdet för data eller värdet som data producerar. Det finns ett flertal motiverade synpunkter på detta, men tills vidare har man inte kunnat nå samförstånd eller ta fram gemensamt överenskomna indikatorer.

…välkommen datavärde

Vi måste dock anta utmaningen. Data är värdefulla när de skapar nytta. Dvs. när de används – eller kan användas – på ett sätt som skapar nytt värde. När man frågar oss vilken nytta vi producerar genom vissa data för affärsverksamheten, kunden eller till exempel samhället, närmar vi oss den rätta frågan.

När en chattbot hjälper bankkunder, välskolad artificiell intelligens identifierar risker i penningsystemet eller en digital coach som ger individuella råd i mobilen hjälper kunden att hålla ekonomin i balans, skapas nytt värde. Värde skapas också när högklassig kod minskar elförbrukningen i servercentret eller använder mindre bandbredd eller lagringsutrymme. När dessa positiva förändringar återspeglas på människor, samhället eller miljön, ökar datavärdet ytterligare.

Ju bättre företaget kan skapa värde med hjälp av data, desto värdefullare är dess data och själva företaget. Bildligt talat – rundvirke är mycket värdefullare som råvara för biokompositmaterial än cellulosa. Innovationer och förädlingskompetens inverkar på datavärdet.

Kvaliteten avgör, även i data

För värdeskapande behövs det tillräckligt med data, men viktigare än mängden dataråvara är dess kvalitet – oavsett om man avser färskhet, felfrihet, användbarhet eller tillgång. Data av hög kvalitet är självklart värdefulla redan i sig, och hög kvalitet är ett normalt krav också när data säljs.

Eftersom mängden data ökar varje sekund, måste datamängden och användningen av data hanteras aktivt. Ett viktigt delområde med tanke på datakvalitet, värdeskapande och riskhantering är ledning av datalivscykeln. Ju mer data som uppstår och lagras, desto mer resurser går det åt för kvalitetskontroll och riskhantering. För att inte tala om den operativa verksamheten.

Alla data bör ha en livscykel från uppkomsten till säker förstöring eller återanvändning. Därför måste vi rikta blicken mot den känsliga balansen mellan datamängd och värdet som skapas med hjälp av den.

Data skapar framtidens välfärd

OP Gruppen har på senare år tagit fram en mer övergripande modell för värdeskapande genom data. Modellen förenar dataledning och -utnyttjande. Vi har strävat efter att med hjälp av OP Gruppens databalans öppna upp hur vi på ett ansvarsfullt sätt närmar oss utnyttjande av vårt datakapital på ett värdeskapande sätt och samtidigt svarar mot regleringen och kundernas förväntningar. Vi offentliggör varje år resultaten från vårt arbete för våra intressentgrupper i form av ett separat databokslut.

Framtidens tjänster bör skapa helheter som förbättrar människornas livskvalitet. En övergripande kundförståelse, dvs. data. är nyckeln till kundens liv. När allting nätverkar sinsemellan är det rätt tid att fråga om data kan medföra än mer nytta när de delas eller berikas tillsammans med en samarbetspartner. Möjligheterna är stora, men de kräver tydliga spelregler hos alla parter, särskilt den strikt reglerade finanssektorn.

Det industriella Finlands framgång baserade sig på industriråmaterial, förädlingskompetensen samt berättelsen om gemensam välfärd. Framgångshistorien för Finland i dataåldern byggs upp på samma saker. Data och avancerat utnyttjande av data hjälper finländska företag att skapa nytta för kunderna och verka tryggt och framgångsrikt i en snabbt föränderlig, komplex global verksamhetsmiljö.

Nu är det vår tur att göra Finland till världsledande inom dataförädling.

Läs mer om hur Finlands största finansgrupp utnyttjar data i OP Gruppens databokslut.

Sitras besökarbloggar ger röst åt framtidsaktörer inom olika områden. Skribenterna berättar nödvändigtvist inte om Sitras arbete/agenda, utan mer om sina egna tankar om aktuella ärenden som anknyter till Sitras arbete eller resultat.  Sameli Mäenpää är digitalchef på OP Gruppen. Han har 15 års erfarenhet från banksektorn och varit med om att grunda flera start-up-företag.

Vad handlar det om?