Beräknad läsningstid 1 min

Den enes avfall är den andres skatt

Det är enkelt och smart att sortera avfall och det ger både miljö- och kostnadsbesparingar. Som bäst kan sorteringen även vara belönande och rolig hjärngympa.

Bild: Unsplash/Eric Crawford

Publicerad

Besparingar: Om du bor i egnahemshus kan du genom sortering minska på mängden blandat avfall och då behöver sopbilen inte besöka dig så ofta. Som bäst kan sopbilens besök minskas till så få som ett till tre besök i månaden, vilket ger betydande besparingar. Även husbolagens avfallskostnader blir mindre då invånarna sorterar. Avfallsbolagen debiterar lika mycket för varje tömning så genom att minska på antalet avfallskärl kan du spara pengar.

Observera: Ibland kan det vara svårt att veta vart något visst avfall hör. Sorteringsstationernas lägen eller kommunens anvisningar är inte alltid bekanta. Idag går det lätt att få tag på anvisningarna och det finns säkert rätt plats för varje skräp i materialcirkulationen.

Mindre koldioxidavtryck: Genom att sortera ditt avfall kan du minska ditt koldioxidavtryck med en procent om året. Om en miljon finländare sorterar sitt avfall blir det en besparing på 9 000 totala koldioxidavtryck i året. Det krävs mindre utsläpp och vi sparar naturresurser genom att återanvända material.

Tips: HRM:s avfallsguide hjälper dig med sorteringen. På Kierrätys.info hittar du närmaste insamlingsplats för olika typer av avfall. Fråga ditt lokala avfallsbolag om råd.

Projekt

100 smarta vardagsgärningar

Eftersom dina val – hur du bor, vad du äter och hur du motionerar – har en direkt inverkan på miljön. Du och hela världen kan ha nytta av smarta gärningar och levnadssätt. Det finns hundra att välja bland.

Publicerad

Flera tips för hållbart boende

Vad handlar det om?