archived
Beräknad läsningstid 1 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Färsk mat och stöd för närproducenterna

Varför köpa något som kommer långväga då du kan köpa det som producerats nära dig? Närmaten är inte endast lokal, utan även färsk och ofta säsongsmat. Torg, saluhallar och matcirklar är utmärkta platser där du kan köpa närmat och samtidigt bekanta dig med lokala producenter.

Publicerad

Besparingar: Att köpa närmat ger inte alltid inbesparingar, men mat som köps via matcirklar är oftast billigare än mat köpt på butiken.

Observera: Det finns inte saluhallar i alla städer och torgen är aktiva endast en kort tid under sommaren. Utbudet av närmat kan vara dåligt i butiken. Kom ihåg att tjänsterna bevaras endast om de används.

Mindre koldioxidavtryck: Genom att köpa närmat fem gånger i veckan minskar ditt koldioxidavtryck med sex procent om året. Det uppstår mindre utsläpp då transportsträckorna blir kortare och det krävs mindre bränsle.

Tips: Du hittar en lista på matcirklar som säljer närproducerad mat här. På kartan kan du se var matcirklarna finns. Fråga efter närmat på torget och hos saluhallens försäljare och av dina vänner.

Vad handlar det om?