cases
Beräknad läsningstid 2 min

Föreställ dig en önskvärd framtid

Vilken framtid vill vi bygga upp tillsammans? I denna övning reser vi till framtiden och förställer oss önskvärda framtider både från det egna perspektivet och gruppens perspektiv.

Publicerad

Det är svårt att genomföra en sådan framtid som vi inte ens kan föreställa oss. Ibland kan också en kort övning ta vidare det egna tänkandet, och särskilt tankeväckande är det om man också får höra andras tankar om framtiden. Att medvetet föreställa sig framtiden ger mer information om vad som är möjligt än om vad vi tror kommer att hända.

I denna övning sätter vi oss in i hurdan en önskvärd framtid skulle kunna vara och vad vi vill förstärka för att gå i denna riktning?

Gör så här

Arbeta först självständigt. Reflektera över vilka goda saker i nuet ni vill stärka för att framtiden ska bli bättre?

Skriv alla ner en egen visionsmening om på vilka sätt framtiden skulle vara bättre och för vilka. Försök vara så konkreta som möjligt. Ni kan använda följande formulering: ”Jag vill förstärka vad, för att under 2050 vad är annorlunda / vad har hänt / hurdan är världen.”

Dela upp er i smågrupper på 4–5 personer och dela i dem visionsmeningarna från det föregående skedet

Diskutera vad som är gemensamt och annorlunda för dem. För vem är visionerna önskvärda? Kom ihåg att lyssna på andra, acceptera olika åsikter och respektera dem.

Välj en gemensam riktning genom omröstning: alla har tre röster och man kan fördela dem som man själv vill.

Skriv utifrån en önskvärd framtid som ni väljer en koncis, så konkret vision som möjligt enligt följande: ”Under 2050 vem/vad/var + verb + vad”. Den slutliga visionsmeningen skulle till exempel kunna vara ”Under 2050 är varje finländares koldioxidavtryck 80 procent mindre än nu”.

Dela med er av visionsmeningarna med de övriga grupperna och diskutera dem: vad är gemensamt och vad är annorlunda.

Diskutera till slut vad som kändes lätt med övningen och vad som kändes svårt. Vilka tankar väckte övningen?

 

Vad handlar det om?