cases
Beräknad läsningstid 2 min

Framtidshörspel

Vilka framtidsutsikter har presenterats och vad utgår de från? Utmana framtidsantaganden med hjälp av hörspel!

Publicerad

Vi har många slags antaganden om framtiden som det är bra att vara medveten om och som påverkar våra handlingar. I denna övning lyssnar vi på en beskrivning av framtiden och utmanar den.

I hörspelen dyker vi in i en tillspetsad version av en rådande framtidsuppfattning. Det är inte fråga om någon prognos, och förhoppningsvis inte en framtidsbeskrivning, utan målet är att hjälpa er att identifiera och reflektera över de antaganden som ligger bakom uppfattningen.

Hörspelen hämtar inspiration särskilt ur artikeln som handlar om framtida myter. Man har också använt scenarier som identifierats i science fiction-filmer och framtidsforskare Jim Dators fyra arketyper om framtiden: ständig tillväxt, kollaps och ny blomstringstid, reglering och knapphet och radikal förändring.

En del hörspel kan kännas mer önskvärda än andra, en del åter trovärdigare. Syftet är emellertid inte att debattera om sannolikheter eller vad som är önskvärt, utan identifiera de antaganden om framtiden som görs i hörspelet och reflektera dem mot sitt eget framtidstänkande. Vilka antaganden har jag om framtiden? Tror jag till exempel att teknologin räddar oss eller snarare driver mänskligheten mot sin förstörelse? Vilka antaganden har jag om samhället, miljöns tillstånd eller till exempel ekonomins utveckling?

Gör så här

Välj ett hörspel och lyssna på det.

Fundera en stund för dig själv vilka tankar hörspelet väckte: var det irriterande, fick det dig att skratta eller blev du förvånad? Kändes den framtid som hörspelet beskrev bekant? Och vad kan ha hänt för att man har hamnat i framtiden i fråga?

Diskutera följande frågor med andra

  • Känner ni igen ett liknande antagande om framtiden? Tänker du själv så?
  • Utmana: på vilka slags antaganden bygger den beskrivna framtiden på?

Till slut kan ni diskutera vilka egna uppfattningar om framtiden ni har och vilka antaganden de utgår från.

Vad handlar det om?