archived
Beräknad läsningstid 1 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Ren energi med vinden

Vindelens nytta är inte tagna ur luften! Vindkraft är ett av de renaste sätten att producera el. Ju mer vindel som köps desto fler vinkdraftverk behövs.

Publicerad

Besparingar: Vindel kan vara dyrare än blandad el. Om det gått en tid sedan du gjorde ditt elavtal kan det ändå bli billigare med ett nytt avtal jämfört med det gamla.

Observera: Priset på vindel kan verka dyrare än el som producerats med blandade metoder, men genom att begära flera anbud kan du spara tiotals och upp till hundratals euro i året beroende på din förbrukning och hur du bor. Du kan lätt begära anbud via webben.

Mindre koldioxidavtryck: Användningen av vindel minskar ditt koldioxidavtryck med fem procent om året. Om en miljon finländare byter till vindkraft blir besparingen det totala koldioxidavtrycket från 53 000 personer.

Tips: Läs mer om att begära anbud på elavtal och om olika energikällor.

Vad handlar det om?