Beräknad läsningstid 1 min

Så här ställer du dialogiska frågor

Publicerad

  1. Ställ öppna frågor, inte slutna. Sådana frågor finns det inte ett rätt svar på. Öppen fråga: ”Vad tänker du om ungdomars möjligheter till fritidsaktiviteter i det här området?”
    (Sluten fråga: ”Borde det finnas fler fritidsaktiviteter för ungdomar här?”)
  2. Fäst särskild vikt vid vissa dimensioner i deltagarnas erfarenheter i din fråga. ”Berätta mer om vad du observerade/kände/tänkte/mindes/föreställde dig när…”
  3. Lägg grunden till frågan genom att berätta vilken typ av egen erfarenhet den kommer från. ”Jag har inte hört någon som svarar på samma sätt som du och därför skulle jag vilja veta mer om, vilka…” eller ”Jag tycker att det är förvirrande, jag förstår fortfarande inte vad du menar när du säger… Kan du berätta mer om det här?”

Projekt

Rondpaus

Kan vem som helst diskutera samhällsfrågor på ett konstruktivt sätt och börja engagera sig i dem? Det här tar vi reda på i projektet Rondpaus.

Publicerad

Ladda ner korten för att leda diskussionen

Fler verktyg

Bli dialogmästare så här.

Praktiska lärdomar om dialogen

Så fungerar det.

Vad handlar det om?