Verktyg
Beräknad läsningstid 1 min

Så här ställer du dialogiska frågor

Publicerad

  1. Ställ öppna frågor, inte slutna. Sådana frågor finns det inte ett rätt svar på. Öppen fråga: ”Vad tänker du om ungdomars möjligheter till fritidsaktiviteter i det här området?”
    (Sluten fråga: ”Borde det finnas fler fritidsaktiviteter för ungdomar här?”)
  2. Fäst särskild vikt vid vissa dimensioner i deltagarnas erfarenheter i din fråga. ”Berätta mer om vad du observerade/kände/tänkte/mindes/föreställde dig när…”
  3. Lägg grunden till frågan genom att berätta vilken typ av egen erfarenhet den kommer från. ”Jag har inte hört någon som svarar på samma sätt som du och därför skulle jag vilja veta mer om, vilka…” eller ”Jag tycker att det är förvirrande, jag förstår fortfarande inte vad du menar när du säger… Kan du berätta mer om det här?”

Vad handlar det om?