Placeringar
Beräknad läsningstid 1 min

Sitras placeringar Q1/2021

Översikt över utveckling av Sitras placeringar i januari-mars 2021.

Publicerad

Marknadsvärdet på alla Sitras placeringstillgångar var 1 023 miljoner euro den 31.3.2021 (976 miljoner euro 31.12.2020). Avkastningen på placeringar var 5,6 procent under första kvartalet.

Den stigande räntenivån tryckte ned ränteintäkterna, medan den kontinuerliga ekonomiska stimulansen och framstegen med vaccineringarna främst i USA stödde aktiekurserna.

Investeringar per tillgångstyp 31.3.2021
– Aktieplaceringar  45 %
– Ränteplaceringar  31 %
– Fastighets- och infrastrukturplaceringar  13 %
– Kapitalplaceringar  11%

Sitras placeringsportfölj har diversifierats över olika förmögenhetsslag och även geografiskt. Av placeringarna inriktades nästan en tredjedel på Finland.

Det långsiktiga avkastningsmålet för placeringsportföljen är 4 procent om året.

Vad handlar det om?