Placeringar
Beräknad läsningstid 1 min

Sitras placeringar Q1/2022

Översikt över utveckling av Sitras placeringar i januari-mars 2022.

Publicerad

Marknadsvärdet på alla Sitras placeringstillgångar var 991 miljoner euro den 31.3.2022 (1 107 miljoner euro 31.12.2021).

I januari betalade Sitra den andra och sista raten på 66,7 miljoner euro för universitetens kapitalisering. I december 2019 fattade Sitras förvaltningsråd ett unikt beslut om en engångsinsats på 100 miljoner euro för kapitalisering av universiteten

Avkastningen på Sitras placeringar var -3,8 procent under första kvartalet av 2022.

Investeringar per tillgångstyp 31.3.2022

– Aktieplaceringar 45 %
– Ränteplaceringar 23 %
– Fastighets- och infrastrukturplaceringar 17 %
– Kapitalplaceringar 15 %

Sitras placeringsportfölj har diversifierats över olika förmögenhetsslag och även geografiskt. Av placeringarna inriktades över en tredjedel på Finland.

Det långsiktiga avkastningsmålet för placeringsportföljen är 3 procent realt per år.

Vad handlar det om?