Placeringar
Beräknad läsningstid 1 min

Sitras placeringar Q1/2024

Översikt över utveckling av Sitras placeringar i januari-mars 2024.

Publicerad

Marknadsvärdet på Sitras placeringar var 983 miljoner euro den 31.3.2024 (965 miljoner euro 31.12.2023). Avkastningen på Sitras placeringar var 2,7 procent under första kvartalet.

År 2024 har börjat med stigande kurser trots att man tror räntesänkningar kommer att skjutas upp. Stora AI teknologiföretags resultat har överraskat positivt.

Placeringar per tillgångstyp 31.3.2024

– Aktieplaceringar 44 %
– Kapitalplaceringar 17 %
– Ränteplaceringar 19 %
– Fastighets-, skog-, och infrastrukturplaceringar 20 %

Sitras placeringsportfölj har diversifierats över olika tillgångstyper samt geofrafiskt. Över en tredjedel av placeringarna är inriktade till Finland.

Det långsiktiga målet för placeringsportföljen är en realavkastning på 3 procent per år.

Vad handlar det om?