Lösningar
Beräknad läsningstid 3 min

Skolans pass sätter konsumtionsvanorna i skick

De nya generationerna måste växa upp till hållbara levnads- och konsumtionssätt. I Borgåskolornas regelbundna kampanjer blir även föräldrarna bekanta med den hållbara utvecklingens lösningar.

Publicerad

Problem

Mänskligheten konsumerar årligen mer naturresurser än vad jordklotet kan producera. Vår konsumtion är inte på en hållbar nivå, och man måste försöka bli av med överkonsumtionen som är skadlig för miljön. Det kan ändå vara svårt att ändra sina konsumtionsvanor i högre ålder när man borde försöka forma om ingrodda verksamhetsmodeller.

Lösning: Ekokampanj för femteklassare

Det är viktigt att uppfostra de nya generationerna till en hållbar livsstil för att få slut på överkonsumtionen. Miljöteamet i Kevätkummun koulu i Borgå har utarbetat ett ekovanepass där femteklassarna antecknar de ekogärningar de utfört på sin fritid under en vecka. Gärningarna kan anknyta till återvinning, energibesparing och konsumtion, och man får en anteckning i passet till exempel då man för glas till glasinsamlingen eller släcker en lampa som lyser i onödan. Med hjälp av skoleleverna fäster även föräldrarna uppmärksamhet vid teman inom hållbar utveckling, eftersom de ska godkänna barnets Ekovanepass med en underteckning innan det lämnas tillbaka till läraren. Alla barn får ett eget Ekovanediplom för sitt frivilliga deltagande, och dessutom lottas det ut priser bland dem som lämnat in sitt pass.

Verksamhetsmodell och fördelar för kommunen

Kampanjen utförs varje år på den nationella energisparveckan (v. 41) i Borgå grundskolor. Med hjälp av utvecklingsbolaget Posintra utmanar femteklassarna i Kevätkummun koulu andra femteklassare att delta: Posintra skickar ut utmaningen och materialen till skolorna och ordnar prisutdelningen tillsammans med Vårberga bibliotek. Ekogärningskampanjen pekar ut sätt att göra val i vardagen som bromsar klimatförändringen och främjar resurssmartheten. Med hjälp av kampanjen främjas även Borgå stads mål att minska det lokala kolavtrycket. Ekovanepasset kan användas av vem som helst under creative commons-licens. Kampanjen har väckt internationellt intresse, vilket medför synlighet för Borgå stad. Med medverkan av Climate Leadership Council har #ecoactchallenge också genomförts i New York.

Fördelar för kommuninvånarna

Kampanjen sammanför hemmen och skolorna i en positiv anda. Barnens ekogärningar kan inspirera hela familjer att förändra sina verksamhetssätt i en mer ekologisk riktning. Då Ekogärningskampanjen genomförs årligen får en ny åldersklass bekanta sig med ämnet varje år, så åtskilliga familjer får ta del av kampanjen.

Vad handlar det om?