nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

41 finländska banbrytande företag på den nya listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi 2.1

Den nya listan visar att det har skett ett utvecklingskliv inom cirkulär ekonomi i Finland.

Författare

Antti Lehtinen

Expert (på lång ledighet), Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi 2.1 som Sitra sammanställt presenterar 41 banbrytande företag som erbjuder lösningar på den globala hållbarhetskrisen genom cirkulär ekonomi.
Listan är en fortsättning på listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi som Sitra har uppdaterat sedan 2017. Under denna tid har den cirkulära ekonomin i Finland vuxit från enstaka banbrytande företags verksamhet till lönsam affärsverksamhet.

”Den nya listan visar att det har skett ett utvecklingskliv inom cirkulär ekonomi i Finland. Vi har företag och lösningar som är banbrytande också i en internationell jämförelse”, säger Kari Herlevi, projektledare på Sitra.

På den nya listan finns både välbekanta företag från den gamla listan och nya namn. Många lösningar som befann sig i produktutvecklingsfasen har utvecklats till kommersiella innovationer. På listan finns både uppstartsföretag och stora företag på väg mot cirkulär ekonomi.

”Många lösningar inom cirkulär ekonomi som börjat som försök har utvecklats med stora kliv och byggts upp till en lönsam affärsverksamhet. Många duktiga sökande hamnade därför utanför listan”, säger Herlevi.

Sammanlagt 168 företag ansökte till listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi 2.1, där en jury bestående av experter inom cirkulär ekonomi hos Sitra och dess intressentgrupper valde ut de 41 mest intressanta. De valda företagen representerar olika branscher och fem affärsmodeller inom cirkulär ekonomi.

Lösningar inom cirkulär ekonomi behövs för att stoppa klimatkrisen och naturförlusterna

Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell som inbegriper i de grundläggande orsakerna till klimatkrisen, naturförlusterna och minskade naturresurser.

I en cirkulär ekonomi producerar man inte ständigt nya varor, utan utnyttjar värdet hos befintliga produkter och material så länge som möjligt. I stället för ägarskap utgår konsumtionen från användningen av tjänster.

”Klimatkrisen och naturförluster kan inte lösas utan cirkulär ekonomi. Vi måste helt enkelt utnyttja befintliga produkter och material på ett smartare sätt. Detta innebär såväl utsläppsminskningar i industrin som resurseffektivitet och att konsumtionen går mot att använda tjänster i stället för att äga saker”, säger Kari Herlevi.

Enligt Sitras utredning från år 2018 skulle man genom att återanvända plast, aluminium, stål och betong i enlighet med cirkulär ekonomi kunna minska utsläppen inom EU med upp till 56 procent fram till år 2050. Minskningen skulle vara en betydande metod för att stoppa jordklotets uppvärmning till cirka två grader.

Bilden av cirkulär ekonomi har blivit mångsidigare, men det finns fortfarande utrymme för utveckling

Men hur ter sig finländska föregångare i jämförelse med världens mest avancerade lösningar inom cirkulär ekonomi?

”Bilden av cirkulär ekonomi i Finland har blivit mer mångsidig. Dock syns de finländska företagens starka kompetens i förnybara och återvinningsmaterial på listan. Material som ersätter ny plast och innovationer inom textilbranschen är goda exempel på detta”, summerar Herlevi.

Däremot finns det utrymme för förbättring i utvecklingen av digitala lösningar för cirkulär ekonomi och servicemodeller inom cirkulär ekonomi i Finland.

”Utvecklingen av nya lösningar kräver samarbete och ny kompetens. Jag hoppas att företagen starkt satsar på produkt- och kompetensutveckling”, säger Herlevi avslutningsvis.
Läs sammanställningen över företagen på listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi 2.1.

 

Vad handlar det om?