archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Berättelser om framtiden – bekanta dig med Sitras händelserika historia

Till äran av sitt 50-årsjubileumsår öppnar Sitra den historiska överblicken Berättelser om framtiden – Sitras resa från FoU-finansiär till samhällsförändringsagent.

Författare

Sari Tuori

Chef, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Den historiska överblicken i reportageform berättar om framtidsorganisationens arbete under olika tidsperioder genom samtida berättelser. I den både digitala och tryckta publikationen framgår det på ett ypperligt sätt hur berättelsen om Sitra samtidigt är en berättelse om det finska välfärdssamhällets utveckling och dess olika stadier.

År 1967 gav riksdagen Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra en viktig uppgift: att förbättra välbefinnandet och konkurrenskraften i Finland. Situationen i samhället i Finland var på den tiden extremt utmanande. Ekonomin var ansträngd och efterkrigstidens jordbruksdominerade samhälle höll snabbt på att industrialiseras. Folk flyttade från landet till städerna, vilket medförde sociala problem. Det femtioåriga självständiga Finland stod inför enorma förändringar.

Sitras uppgift har förblivit densamma från första början, det är bara metoderna som har anpassats till samhällsutvecklingen och föränderliga behov. Över tid förädlades finansiären av forskning och produktutveckling till Finlands första och till en början även största kapitalinvesterare, som i takt med marknadsutvecklingen blev till en samhällsförändringsagent.

Rösterna i publikationen består av Sitra-medarbetare från olika årtionden. De berättar om fördomsfrihet och mod att prova, vilket fortfarande är grundläggande förutsättningar för framtidsarbete. Samtidigt ritas det upp en bild av utmaningarna med det samhälleliga arbetet och aktiviteterna, men även om resultaten av det. Hur det var att arbeta under tidigare decennier kommer också starkt fram.

För att kunna blicka in i framtiden och förstå nutiden måste man kunna sin historia. Rötterna till det Sitra gör idag är starkt etablerat i våra föregångares arbete. Sitras första överombudsman och fadern till hela idén om en framtidsfond, Klaus Waris, förstod redan på sin tid vikten av livskvalitet och miljöfrågor för att uppnå en hållbar ekonomisk tillväxt. Sitras medarbetare såg även tidigt teknikens betydelse som konkurrensfördel för samhället och den tekniska produktutvecklingsfinansieringen har sedermera omvandlats till projekt för att främja digitaliseringen av samhället. Redan i slutet av 1960-talet studerade ombudsmannen Osmo A. Wiio futurologi i USA och tog de första kunskaperna inom och metoderna för prognostisering till Finland.

Den historiska överblicken är resultatet av ett omfattande samarbete, och för den största insatsen har publikationens skribenter Ann-Mari Huhtanen och Noora Mattila samt Sitras kommunikation stått, under ledning av en styrgrupp från Sitra.

Vi tackar Helsingin Sanomats tidigare chefredaktör Janne Virkkunen för sparringen i arbetets inledningsskede, som hjälpte oss att se historien och identifiera beröringspunkterna i det finska välfärdssamhällets utveckling. Ett speciellt tack till alla intervjuade, som gjorde berättelserna levande.

Bekanta dig med jubileumspublikationens digitala version.

Ladda ned jubileumspublikationen på finska

Ladda ned jubileumspublikationen på svenska

Bekanta dig också med det heltäckande historiska verket Sitra – Tulevaisuus tehtävänä (”Sitra – En uppgift för framtiden”), som gavs ut år 2007.

Vad handlar det om?