archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Den cirkulära ekonomin slår rot hos företag

Ny, effektivare affärsverksamhet som är förenlig med ekonomin sprids bland finländarna: Den av Sitra upprätthållna listan över de mest intressanta företagsexemplen inom cirkulär ekonomi utvidgas ytterligare. Den uppdaterade listan omfattar nu 97 företag och en grupp experter på traditionella hantverksyrken.

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

I oktober 2016 publicerade Sitra för första gången listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi, i vilken man presenterar exempel på affärsverksamhet för att inspirera finländska företag att övergå till en hållbar, ny och effektivare verksamhet som är förenlig med ekonomin.

Finland är bland de första länderna att träda in i en tidsålder där välfärden i samhället inte längre ökar genom att vi producerar mer och mer på löpande band. För att upprätthålla en hållbar affärsverksamhet behövs nya verksamhetssätt och lösningar genom vilka material och det värde som är bundet till dem finns kvar i vårt samhälle så länge som möjligt och det uppstår minimalt med spill och avfall.

På den tredje, uppdaterade versionen av listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi som nu publiceras ökar antalet intressanta exempel till nästa hundra, medan den första listan inbegrep 19 företag. Företagen på listan visar redan nu genom sina lösningar hur affärsverksamhet idkas och resultat åstadkoms på ett nytt sätt som främjar den cirkulära ekonomin. I takt med att antalet föregångare ökar ställs också högre krav på dessa drivkrafter. I samband med offentliggörandet av den första listan lovade Kari Herlevi, projektdirektör inom cirkulär ekonomi, att kriterierna för att komma med på listan ”precis som utsläppsgränserna för bilar” ska bli strängare i takt med att den cirkulära ekonomin blir allmännare.

”Nu, då det redan finns ett hundratal intressanta företag inom cirkulär ekonomi, är det dags att skärpa kriterierna. Nästa år fortsätter vi genom att bedöma hur intressanta och inspirerande företagen på listan kan anses vara i jämförelse med de nya företag som uppstår”, fortsätter han.

Företagen på listan har vidare delats in enligt fem affärsmodeller. Nya företag på listan är bland annat Fluid Intelligence som säljer smörolja som en tjänst, eRENT som erbjuder företag en digital delningsplattform för maskiner och anordningar, Sulapac som erbjuder biologiskt nedbrytbara material för förpackningar i stället för plast och Gold & Green Foods som tillverkar ett alternativ till djurprotein – pulled havre.

Affärsverksamhet som idkas enligt principen om cirkulär ekonomi kräver inte alltid nya innovationer – en grupp som nu finns med på listan är beklädnadsföretag, av vilka det finns cirka 400 i Finland.

”Att förlänga produktens livslängd är också kärnan i den cirkulära ekonomin. För att förverkliga detta behövs yrkespersoner som kan underhålla och reparera produkter”, säger Herlevi.

Se listan på engelska här.

Vad handlar det om?