nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Företagen söker tillväxt genom data – coachningar för företagare i glest bosatta områden fortsätter

Finländska små och medelstora företag har svårigheter att ta del av fördelarna med dataekonomin. I början av året startar två nya coachningar som stöder utvecklingen av databaserad affärsverksamhet och som utgår från programmet Tillväxt genom data som har utvecklats av Sitra. Den ena coachningen ordnas för företagare i glest bebodda områden.

Författare

Laura Seppälä

Chef, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

I början 2023 startar två nya coachningar som utgår från Sitras program Tillväxt genom data för mikroföretagare och små och medelstora företagare. Båda coachningarna är avgiftsfria.  

Coachningsprogrammet Datamatka (Dataresan), som genomförs av TIEKE (Utvecklingscentralen för Informationssamhälle) och Going Green Oy, stöder natur- och matturismföretag som verkar i glest bosatta områden i att effektivisera och förnya sin affärsverksamhet med hjälp av data. Företag som genomför coachningen kan även om de vill ansöka om ansvarscertifikat för turismbranschen. 

Kasvua datasta -Kasvupolku (Tillväxtsstigen Tillväxt genom data) däremot stöder företag, som söker stark tillväxt, i att komma i gång med att utnyttja data. Coachningen, som genomförs av Kasvu Open, fokuserar på att expandera affärsverksamheten med hjälp av stark sparrning från de bästa experterna i branschen. De företag som väljs med till sparrningsprogrammen kan om de vill tävla om titeln som Årets tillväxtföretag. 

”Vi utvecklade programmet och coachningsmaterialen så att alla kan använda dem. Det är en glädje att se dem sprida sig. Båda coachningarna stöder fint ökningen av datakompetens i den finländska sektorn för små och medelstora företag”, berättar Katri Korhonen, expert i dataekonomi vid Sitra. 

”I framtiden är användning av data centralt för att upprätthålla konkurrenskraften. Det är en framgångsfaktor, oberoende av företagets storlek.” 

Vad handlar det om?