nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Omfördelningen av välståndet i världen förutsätter cirkulär ekonomi

World Circular Economy Forum (WCEF) tillhandahåller lösningar för en reform av världsekonomin så att allt fler har möjlighet att tillgång till de förmåner som tidigare endast de allra rikaste kunde åtnjuta. WCEF ordnas för tredje gången i Helsingfors 3–5 juni. I samband med spetsevenemanget för cirkulär ekonomi WCEF2019 presenteras de mest avancerade lösningarna för cirkulär ekonomi i fråga om förvaltning, industri, företag och privata hushåll.

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Publicerad

I år kommer WCEF2019 att lyfta fram rättvisan i reformen av världsekonomin och presenterar igen världens bästa lösningar när det gäller cirkulär ekonomi. Konsumtionen inom cirkulär ekonomi baserar sig på användning av tjänster, till exempel genom att dela och hyra i stället för på ägande. I Nairobi i Kenya till exempel får man en chans att åka elbil med hjälp av en digital delningsplattform – I U.S.A igen är det möjligt att hyra en toppdesigners unik dress enligt behov på nätet.

Dessutom får även mindre bemedlade företagare bättre affärsmöjligheter inom cirkulär ekonomi när man med hjälp av avfallsmaterial kan skapa en ny business inom byggsektorn – vilket exemplet som presenteras på WCEF visar. Det internationella handelsflödet ska möjliggöra en tillväxt av marknaden med cirkulär ekonomi och inte kväva chanserna för de allra minst bemedlade med tullar och andra handelshinder. Det uppstår ständigt lösningar för cirkulär ekonomi som tillåter en rättvisare och mera jämlik inkomstfördelning än tidigare både i städer, på landsbygden, i enskilda företag och i staterna runt om i världen.

”Cirkulär ekonomi ger många tillgång till sådana tjänster och förnödenheter som de tidigare inte hade råd till. När man inte måste köpa behöver man inte inledande investeringar utan kan njuta av förnödenheter med hjälp av endast användaravgifter”, beskriver direktör för Sitra Mari Pantsar de rättvisa dimensionerna av cirkulär ekonomi.

De bästa ”hemligheterna” för global delning

WCEF2019 fokuserar på hur lösningar för cirkulär ekonomi som uppkommit på olika håll i världen – ”de bästa hemligheterna” – kan utnyttjas så brett som möjligt och på att fördelarna som man vinner kan fördelas så rättvist som möjligt. I ministerdeklarationen i samband med FN:s miljökonferens UNEA4 i mars efterlystes cirkulär ekonomi som verktyg för byggande av hållbar konsumtion och WCEF levererar för sin del svar på detta. Cirkulär ekonomi håller också på att lyftas fram som tema för G20-ländernas konferenser i Japan i juni. G20-ordförande Japan var värd för World Circular Economy Forum som ordnades i oktober 2018.

På WCEF2019 kommer bland annat Chiles miljöminister och ordförande för de internationella klimatförhandlingarna som ordnas i slutet av 2019 Carolina Schmidt, Inter IKEA Groups verkställande direktör Torbjörn Lööf, vice-generaldirektören vid Europeiska investeringsbanken (EIB) Emma Navarro, Carlsberg-stiftelsens ordförande Flemming Besenbacher, vicedirektören för hållbar utveckling vid Världsbanken Laura Tuck, direktören för klimatförändring och grön tillväxt vid Afrikas utvecklingsbank Anthony Nyong, generaldirektören för Europeiska miljöbyrån Hans Bruyninckx, FN:s vice generalsekreteraren Elliot Harris, direktören för FN:s miljöprogram Ligia Noronha, direktören för Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö Daniel Calleja och Fiskars verkställande direktör Jaana Tuominen att tala om rejäla ekonomiska lösningar.

”WCEF2019 erbjuder världens ekonomiska institutioner vägledning för upprättande av hållbarare rättvisa framtid. När naturresurserna minskar behöver vi inte uppror för att reformera världsekonomin utan en rättvisare, mer inkluderande och effektivare ekonomi – en fullständig cirkulär ekonomi ska tas i bruk”, säger Pantsar.

Målen för Paris klimatavtal kommer inte att kunna nås utan en global cirkulär ekonomi. WCEF är också underlag för den inledande debatten om EU:s materialindustrin med netto-nollutsläpp och om vilken potential lösningar med cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodellerna kan ha när det gäller att nå målet.

 Mediernas förfrågningar och ackreditering till WCEF2019

Medieackrediteringen till evenemanget är öppen på evenemangets webbplats på adressen https://www.sitra.fi/en/articles/wcef-media/.

Mediernas frågor och begäran om intervjuer besvaras av kommunikationsexpert Samuli Laita, presswcef2019@sitra.fi, +358 40 536 8650

Det är också möjligt att följa med evenemanget som direktsändning på webben www.wcef2019.com

Mer information över WCEF2019:

Mika Sulkinoja, projektchef, WCEF2019, Sitra, mika.sulkinoja@sitra.fi, tel. +358 50 357 1723
Mari Pantsar, direktör, Kolneutral cirkulär ekonomi, Sitra, mari.pantsar@sitra.fi, tel. +358 50 382 0755

Vad handlar det om?