nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Partnerprogram stödjer utnyttjandet av Framtidsfrekvensen-metoden

Har ert team en idé om att utnyttja Framtidsfrekvensen-metoden? Det nya partnerprogrammet erbjuder utbildning, sparrning och ekonomiskt stöd för att genomföra projekt som tillämpar Framtidsfrekvensen.

Författarna

Lilli Poussa

Expert, Förutse

Terhi Ylikoski

Expert, Förutse

Publicerad

Ansökan till partnerprogrammet är öppen!

Sitra öppnar i september ansökan till partnerprogrammet som syftar till att främja utnyttjandet av Framtidsfrekvensen-metoden. Framtidsfrekvensen är en metod för att föreställa sig och skapa annorlunda framtider.

”Framtidsfrekvensen-utbildningarna som vi anordnade i våras väckte stort intresse, och många från samma organisation sökte med. I höst vill vi därför uttryckligen stödja team och organisationer i att ta i bruk och utnyttja Framtidsfrekvensen-metoden som en del i deras verksamhet”, säger Liisa Poussa i Framtidens förnyare-teamet.

Det kan till exempel handla om att inkludera Framtidsfrekvensen som en del i en kurshelhet eller att vidareutveckla metoden till exempel för ett visst tema.

”Vi är öppna för nya uppslag och hjälper de valda teamen att utveckla projekten vidare”, säger Poussa.

I partnerprogrammet ingår tre gemensamma utbildningsdagar och teamspecifika sparrningsmöten. Dessutom kan de team som valts till partnerprogrammet har senare möjlighet att ansöka om finansiering för att genomföra sitt projekt.

Ansökan är öppen 1.9–30.9.2021 och den är särskilt riktad till organisationer och andra aktörer inom den offentliga och tredje sektorn. ”Det känns fantastiskt att märka att många har hittat ett konkret verktyg i Framtidsfrekvensen för att inspirera människor till framtidstänkande. I en tid då allting förändras snabbt är det viktigt att fundera över hur vi kan påverka framtiden”, säger Poussa.

Mer information om detaljerna i partnerprogrammet samt kriterierna i ansökan offentliggörs när ansökan öppnar.

Vad handlar det om?