archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Recept för förnyelse av arbetslivet – Läror av arbetslivsprisets finalister

Totalt 99 utmärkta sökande aspirerade på arbetslivspriset som i vår delas ut för sista gången. Nio arbetsplatser valdes ut till finalen vars metoder har samlats till recept för förnyelse av arbetslivet. Bekanta dig med recepten och rösta på din favorit före 3.5.

Publicerad

På de arbetsplatser som ska tilldelas ett pris har man tillsammans sett över arbetet och arbetssätten så att de blir resultatrikare och stöder arbetsförmågan. På arbetsplatserna har man tagit i bruk djärva förslag alltifrån smarta blöjor till kockars sångstund eller köpt en husbil för arbetsresor. Ledningen har själv gett sig in i spelet genom att hoppa i en avloppsbrunn eller delta i vårdarbete. De anställda har varit flexibla när det gäller arbetstidsarrangemang och cheferna har erbjudit möjlighet till självständig planering av arbetsskiften. Mottot har snarare varit ”låt gå” än ”det blir ändå ingenting av det”.

De arbetsplatser som valts ut till finalen har samlat sina egna lärdomar till recepten för förnyelse av arbetslivet:

 • Anninpirtti – Ändrade verksamhetssätt gav nöjda invånare och en personal som orkar
 • Tupahoiva Oy – Med känsla och skicklighet
 • Grundskyddet i Svartsån – barnskyddet i Mäntsälä och Borgnäs – Miraklet i Mäntsälä – ett nytt sätt att utföra barnskyddets socialarbete
 • Maustaja Oy – En god arbetshälsa kan stöda utvecklingen av produktionen
 • Södra Karelens räddningsverk – Bättre räddningsarbete genom lokalt avtal
 • Järvi-Saimaan Palvelut Oy – Häftigt på arbetet, modigt tillsammans
 • Skanska Oy, Tammerfors – Utbildning och arbete i samma paket
 • Joensuu stad – Tillsammans är vi starkare och orkar bättr
 • Åbo universitet – Ett välmående universitet skapar välfärd för samhället

Fonden för arbetslivspris beviljar erkännandena till arbetsplatser vars verksamhetssätt har främjat livslångt lärande, utvecklande av kunnandet, arbetsmotivation och därmed långa karriärer. De nio finalisterna belönas vid evenemanget Arbetshälsa genom viljestyrka att främja som ordnas den 9 maj. Ett pris uppgår till högst 30 000 euro. Allmänheten har nu möjlighet att rösta på det mest inspirerande receptet och den arbetsplats som ska beviljas ett ytterligare erkännande på 10 000 euro. Omröstningen bland allmänheten är öppen från och med den 20 april till den 3 maj.

”Temat för arbetslivspriset i år är viljestyrka som behövs för att arbetsgemenskaperna ska kunna finna de bästa sätten att arbeta mitt i arbetslivets brytningstid. Vem har det bästa receptet för förnyelse av arbetslivet? Bekanta dig med recepten, plocka ut bra metoder för din egen arbetsgemenskap och rösta på din favorit. Nu finns det möjlighet att påverka!”, sporrar Päivi Sillanaukee, kanslichef vid social- och hälsovårdsministeriet, medlem i ledningsgruppen för Fonden för arbetslivspris.

Fonden för arbetslivspris

Fonden för arbetslivspris har grundats av social- och hälsovårdsministeriet och Sitra. Till ledningsgruppen hör även en representant för Arbetarskyddsfonden. Fonden hade 300 000 euro i startkapital. Hälften kom från Sitra och hälften från social- och hälsovårdsministeriet, som anvisade Carl Bertelsmann-stiftelsens erkännande till Finland på 150 000 euro för detta ändamål. Fondmedlen används före utgången av 2017. Priset beviljas av Fonden för arbetslivspris och prisets beskyddare är republikens president.

Priset har beviljats fyra gånger till följande arbetsplatser:

 • 2008 professor Juhani Ilmarinen
 • 2010 Ruoka-Saarioinen Oy:s fabrik i Sahalax samt Teknologiindustrin rf och Metallarbetarförbundet rf gemensamt
 • 2013 Berner Ab
 • 2015 Pipelife Finland Oy och Kankaanpää stad

#arbetslivspris #viljestyrka

Vad handlar det om?