nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Sitra föreslår till Finland: fyra ansvarsfulla val och en strategisk modell för regeringsprogrammet

Mitt i världens kaos uppmuntrar framtidshuset Sitra att Finland ska hålla fast i en modell för regeringsprogrammet som ser över valperioderna samt göra fyra stora val. 

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Sitra har samlat in fyra stora förändringsförslag för beslutsfattarna i Finland. Att välja dessa förändringsförslag förbättrar den hållbara ekonomin och konkurrenskraften, utvecklar demokratin samt tryggar finländarnas välbefinnande och förmåga att agera i förändrande omständigheter samt att möta störningar och kriser.  

Sitras överombudsman Jyrki Katainen efterlyser förmåga att förutsäga av de nuvarande och kommande beslutsfattarna: ”Världsläget förutsätter beslutsfattande med ett strategiskt grepp som sträcker sig över flera valperioder. Coronakrisen och kriget i Ukraina har förstört både människors trygghetskänsla och de bärande pelarna i politiken. Samtidigt har de långsiktiga utvecklingsgångarna, megatrenderna, inte försvunnit någonstans.”  

I att sikta över valperioderna får man hjälp av den strategiska modellen för regeringsprogrammet utvecklad av Sitra. Den utgår från en vision skapad tillsammans, framskrider till strategiska mål och preciseras som mål för regeringsperioden och förvandlas till verksamhet genom lösningsförslag. Målet är att människorna ska må bra inom ramen för jordklotets bärkraft. 

De fyra stora strategiska val som Sitra för fram får stöd i en ekonomi som stärker klimatet och naturen, ansvarsfullt utnyttjande av data, demokratins förnyelseförmåga samt utveckling av kunnande och bildning. De strategiska målen som sträcker sig över en valperiod har enligt modellen för regeringsprogrammet indelats i 15 mål för regeringsperioden och 23 lösningsförslag. I bakgrunden av valen finns Sitras långsiktiga framtidsarbete: utredningar, prövningar och utvecklingsarbete med pionjärer inom olika sektorer. 

Sitra har presenterat den strategiska modellen för regeringsprogrammet redan år 2015 och nu har den utvecklats vidare. 

Framtidshuset uppmanar att hålla fast vid modellen även i tider som känns hopplösa – med hjälp av det kan man i beslutsfattandet sikta mot en hoppfull framtid som är rättvis, hållbar och inspirerande.

Arbetspapper: 1+4 strategiska val för Finland

Kontakta oss

Vad handlar det om?