nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Sitra öppnar en finansieringsansökan för pilotprojekt för utbildning i cirkulär ekonomi för yrkesläroanstalter och aktörer inom kontinuerligt lärande

En cirkulär ekonomi byggs inte upp utan kompetenta aktörer. Sitra öppnar en finansieringsansökan för yrkesläroanstalter och aktörer inom kontinuerligt lärande.

Författare

Antti Lehtinen

Expert (på lång ledighet), Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Den ekonomiska omställningen mot en kolneutral cirkulär ekonomi pågår redan, och takten ökar alltjämt. Förändringen påverkar oss alla, eftersom den cirkulära ekonomin förändrar våra arbeten och därmed också våra kompetensbehov.

Det uppstår nya jobb, en del jobb försvinner och innehållen i många jobb förändras.

Förändringen förutsätter att kompetensen uppdateras i olika branscher, på olika utbildningsstadier och vid sidan av arbetet, så att det i fortsättningen också kommer finnas attraktiva jobbtillfällen åt alla, så att alla kan hänga med i förändringen. Detta kallas för en rättvis omställning.

“Omställningen till verksamheter i en cirkulär ekonomi utgör en konkurrensfördel för finska företag. Därtill är det helt nödvändigt för att Finland ska kunna nå sitt mål om nettonollutsläpp år 2035. Det här innebär att mycket ny kunskap kommer behövas inom samhället, säger Eero Jalava, expert i cirkulär ekonomi vid Sitra.

”Vi vet ännu inte exakt vad för slags kompetens som behövs i framtiden i olika yrken, på olika utbildningsstadier och i processer inom den cirkulära ekonomin, eller vilket sätt att undervisa sådana färdigheter vore lämpligast”, säger Jalava.

För att svara på dessa frågor öppnar Sitra en finansieringsansökan för yrkesläroanstalter och aktörer inom kontinuerligt lärande. Vi söker projekt som kan öka kompetensen inom en kolneutral cirkulär ekonomi i teknologisektorn, kemibranschen och byggsektorn.

En cirkulär ekonomi byggs inte upp utan kompetenta aktörer

Finansieringsansökan är öppen för yrkesläroanstalter och aktörer inom kontinuerligt lärande 1.2.2021–30.3.2021.

Finansieringen kommer att fördelas till pilotprojekt för utbildning inriktad på cirkulär expertis inom teknik-, kemi- och byggsektorn.

“De sektorer som valts ut är av stor vikt för såväl sysselsättning som finsk konkurrenskraft. Insatser krävs nu i de här sektorerna för att minska klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald.

Genom initiativ som exempelvis klimatneutrala färdplaner har de nämnda sektorerna redan vidtagit åtgärder för att minska sin klimatpåverkan,” berättar Jalava.

Ansökan lämnas in med en elektronisk ansökningsblankett. Experter vid Sitra och de yrkesförbund och branschorganisationer som representerar de valda branscherna väljer vilka projekt som finansieras senast 30.4.2021.

Läs mer om finansieringsansökan för pilotprojektet för utbildning i cirkulär ekonomi

Läs mer om ansökan och urvalskriterierna.

Vi har sammanställt svar på några vanligt förekommande frågor.

Ansökan lämnas in med en elektronisk ansökningsblankett.

Vad handlar det om?