nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Sitra svarar på regeringssonderarens frågor – Finlands ekonomi behöver en kursändring

I sina svar till regeringssonderaren Petteri Orpo betonar Sitra att Finlands ekonomi behöver betydande förändringar. I redan 55 års tid har Sitras uppgift varit att bygga morgondagens framgångsrika Finland.

Publicerad

I sina svar betonar finländarnas framtidshus Sitra att den mest centrala, eftertraktade samhälleliga förändringen är att förnya ekonomin så att den stärker klimatet och naturen samt utnyttjar data innovativt.

Sitra föreslår att Finland övergår från en ”konsumera och släng bort”-ekonomi som slösar på råvaror mot en cirkulär ekonomi, där vi utnyttjar material och det värde som de binder om och om igen. När vi beaktar naturens bärförmåga och ekonomiska värde tryggar vi både vårt ekonomiska och mänskliga välbefinnande.

Vi bör också ta ett språng mot en datadriven ekonomi – data är vår tids mest värdefulla råvara. Eftersom EU påskyndar ärendet med ett omfattande regleringspaket och rejäl finansiering, är det nu en ypperlig stund för förändringen.

För att betydande samhälleliga förändringar ska kunna genomföras krävs det att man skapar möjligheter för alla att delta i utvecklingen av samhället på nya, inspirerande sätt samt lära sig nytt i alla skeden av livet.

Sitras överombudsman Jyrki Katainen uppmuntrar partierna till strategiska val, som ser längre in i framtiden än nästa valperiod.

– Mitt i kriserna behöver vi en gemensam syn på hurdant framtida Finland de politiska beslutsfattarna strävar efter. Om vi inte tar förändringarna som påverkar vår framtid allra mest på allvar nu, löser vi dem senare till ett högt pris och genom kriser, säger Sitras överombudsman Jyrki Katainen.

Här är några exempel på de centrala budskapen i svaren:

Utan naturen finns ingen ekonomi

Naturen är ursprungskällan till och förutsättningen för värdekedjorna i ekonomin och därför är det viktigt att sätta ett pris på att utnyttja den. Så länge som priset saknas verkar det billigt att belasta naturen och dyrt att stärka den. Det här har vi inte råd med. Därför bör det genomföras en skattereform för hållbar utveckling i Finland. Genom reformen minskar man på utsläppen och stärker samtidigt sysselsättningen och ekonomin, utan att glömma social rättvisa. Klimatneutralitetsmålet för år 2035 bör vi också hålla fast vid.

Dataekonomi både för EU-påverkan, regeringsprogrammet och välfärdsområden

Det finländska samhället bör vara bättre än andra länder på att utnyttja data, vår tids viktigaste råvara. Därför behöver regeringen en strategisk temahelhet i sitt regeringsprogram för att säkerställa utvecklingen av dataekonomi.

Sitra föreslår som centrala mål för Finlands påverkansarbete i EU att genomföra en datastrategi samt att göra det möjligt att utnyttja artificiell intelligens.

Data ska också användas för att förbättra produktiviteten hos arbetet. Till exempel bör rörligheten hos människors social- och hälsoinformation förbättras och social- och hälsovårdsreformen bör fortsättas genom att utnyttja data. Det utlovas kostnadsbesparingar på hundratals miljoner euro samt att de anställdas arbetsinsats i hälsovårdsbranschen frigörs för uppgifter med större verkan.

Motivation och möjligheter att delta ska ordnas i skick

Vi engagerar unga i att utveckla nya och inspirerande sätt för att påverka beslut som gäller deras liv samt tjänster som erbjuds dem. Samtidigt kunde vi överväga att sänka åldersgränsen för rösträtten till 16 år!

Vi föreslår också att det skapas ett nytt kompetenssystem. Det erbjuder en möjlighet för alla att lära sig nytt i alla skeden av livet. Det här ökar finländarnas kompetens. Den behövs för en betydande förnyelse av ekonomin och demokratin.

Så här säkerställer vi att anseendet som den fungerande demokratins modelland och ett nordiskt välfärdssamhälle har en grund även i framtiden. När demokratins tillstånd försvagas globalt, kan Finland framstå som ett ännu mer attraktivt investeringsobjekt, eftersom vi har ett högt förtroende för institutioner och företag, men också för andra människor.

Läs alla Sitras svar till regeringssonderaren Petteri Orpo här!

Kontakta oss

Vad handlar det om?