archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Sitra världens ledande aktör inom cirkulär ekonomi

Framtidshuset Sitra har valts till världens ledande offentliga aktör inom cirkulär ekonomi i tävlingen The Circulars Awards som hölls under Världens ekonomiforum i Davos i Schweiz.

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Sitras vinst visar på en stark vilja hos finländska aktörer för att tillsammans lösa den globala hållbarhetskrisen genom en övergång mot en kolneutral cirkulär ekonomi, The Circulars Awards väljer årligen världens ledande aktörer inom cirkulär ekonomi i sju kategorier. Sitra var i fjol en av finalisterna i kategorin investerare.

”Att Sitra utnämns som världens ledande offentliga aktör inom cirkulär ekonomi är ett resultat av ett mångårigt samarbete mellan flera aktörer inom cirkulär ekonomi. Vi vill således tacka alla våra partner för ett gott samarbete. Denna vinst tillhör hela Finland”, säger Kari Herlevi, projektdirektör vid Sitra.

Sitra driver Finland mot att vara först i världen med att omfamna en livsstil som bär långt in på 2100-talet. Detta innebär en grundläggande samhällelig förändring som kräver ett starkt engagemang från den offentliga sektorn och omfattande bransch- och sektorsövergripande praktiska försök.

Sitra har bl.a. ansvarat för upprättandet av världens första nationella vägkarta för cirkulär ekonomi. Utifrån vägkartan har Sitra tillsammans med Finlands regering även upprättat ett åtgärdsprogram för cirkulär ekonomi som publicerades hösten 2017.

”Varma gratulationer till Sitra för ett välförtjänt pris. Sitra är en väldigt viktig samarbetspartner för ministerierna samt städer, företag och övriga aktörer inom cirkulär ekonomi. Jag utmanar nu dessa aktörer att följa vägen som har stakats ut av Sitra och miljöministeriet. Vi måste tillsammans anstränga oss för att bibehålla Finlands ledande ställning inom cirkulär ekonomi”, konstaterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Genomförandet av vägkartan för cirkulär ekonomi har omfattat en rad åtgärder och pilotprojekt, till exempel att erbjuda undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier, tillämpa cirkulär ekonomi inom den arktiska industrin, lyfta fram de mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi i Finland och ordna världens första World Circular Economy Forum i Helsingfors sommaren 2017. I juni samlades över 1600 av världens ledande företagsrepresentanter, beslutsfattare och sakkunniga inom cirkulär ekonomi från närmare 100 länder i Helsingfors för att dela med sig av sina bästa lösningar.

Sitras satsningar på cirkulär ekonomi fortsätter både i Finland och internationellt, Finland har goda förutsättningar att dra nytta av möjligheterna inom cirkulär ekonomi, som i bästa fall kunde medföra ett tillägg på upp till två miljarder euro i Finlands ekonomi före 2030 och samtidigt märkbart spara på miljön och minska på utsläppen. Detta kräver dock att företag, lagstiftare och medborgare vågar göra djärva val.

Framtidshusets mål är att under kommande år göra fler försök inom cirkulär ekonomi och förankra det som en del av det finländska samhället i samarbete med olika aktörer. Senare i år ordnar Sitra tillsammans med Japans miljöministerium World Circular Economy Forum 2018 den 22–24 maj i Yokohama i Japan. Forumet firar samtidigt de hundra åren av diplomatiska relationer mellan Finland och Japan.

År 2019 ordnas World Circular Economy Forum igen i Helsingfors i samband med Finlands EU-ordförandeskap.

Vad handlar det om?