archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Sitras Fiksu arki -företagstävling efterfrågar småföretagens lösningar för en mer hållbar vardag

Att förena miljö- och konsumentsynvinklarna öppnar nya affärsverksamhetsmöjligheter. Sitras Fiksu arki – företagstävling för smart vardag letar efter inhemska småföretag vars produkt eller tjänst kan hjälpa konsumenterna att göra hållbara val i vardagen. Tävlingens vinnare får ta del av ett utvecklingsprogram där de får ett stort företag som sin partner, stöd för kommersialisering av sin lösning och tiotusen i utvecklingspengar. Tävlingen startar i dag, måndagen den 23 oktober.

Författare

Sanna Autere

Publicerad

Meddelande 23.10.2017

Att förena miljö- och konsumentsynvinklarna öppnar nya affärsverksamhetsmöjligheter. Sitras Fiksu arki – företagstävling för smart vardag letar efter inhemska småföretag vars produkt eller tjänst kan hjälpa konsumenterna att göra hållbara val i vardagen. Tävlingens vinnare får ta del av ett utvecklingsprogram där de får ett stort företag som sin partner, stöd för kommersialisering av sin lösning och tiotusen i utvecklingspengar. Tävlingen startar i dag, måndagen den 23 oktober.

Sitra ordnar Fiksu arki -företagstävlingen och -utvecklingsprogrammet för att främja utvecklingen av finländska lösningar för hållbar vardag. Fazer, IKEA, K-gruppen, OP, Paulig, Realia Group, SATO, Tori.fi, Valio, Viking Line och YIT sitter med i juryn som företagspartners. Dessa storföretag deltar även i utvecklingsprogrammet och stöder utvecklingen av de bästa produkterna och tjänsterna som tävlingens småföretag skapar.

”Målet med Fiksu arki -företagstävlingen är att uppmuntra företagen till att utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster som ger finländarna möjligheten att göra hållbara val i vardagen. För affärsverksamheten är företagssynvinkeln en ny businessmöjlighet. En smart vardag är smart business”, säger Mari Pantsar, direktör för Sitras tema Kolneutral cirkulär ekonomi.

Nästan 70 procent av Finlands alla växthusgasutsläpp uppstår i den vanliga vardagen, från hur vi bor och rör på oss, från vad vi äter och köper. Fiksu arki -företagstävlingen letar efter kommersiella lösningar som konsumenterna kan utnyttja för att förbättra den ekologiska hållbarheten i sin vardag. Lösningarna kan till exempel hjälpa dem att minska sitt kolavtryck eller spara naturresurser.

”Övergången till en hållbar konsumtionsmodell enligt den cirkulära ekonomin förutsätter förnyelseförmåga och innovationer. Vi tror att de bästa lösningarna uppstår genom gemensam utveckling. Fiksu arki -företagstävlingen erbjuder småföretag en unik möjlighet att utveckla konsumentlösningarna för en hållbar vardag tillsammans med ett större företag”, berättar Mari Pantsar.

Tävlingen letar efter de bästa lösningarna som gäller boende, mobilitet, mat, varor och tjänster eller annan vardag. De högst tio bästa får ta del av ett utvecklingsprogram där koncepten finslipas. I utvecklingsprogrammet får småföretagen stöd för att utveckla, kommersialisera och pröva på sina lösningar för hållbar vardag hos konsumenterna med stöd av de storföretag som sitter med i juryn.

”Utvecklingsprogrammet fokuserar särskilt på att utveckla företagens konsumentförståelse och kommersialisera lösningarna som traditionellt varit akilleshälen för de finländska konsumentprodukterna och -tjänsterna. Samtidigt skapas ett ekosystem för hållbara konsumentlösningar genom att ta med små och stora företag i samarbetet”, säger Mari Pantsar.

Fiksu arki-företagstävlingens webbplats finns på adressen www.fiksuarki.fi. Tävlingen är öppen för småföretag 23.10–4.12.2017. Tävlingens vinnare publiceras i januari 2018 och de bästa lösningarna får komma med i det utvecklingsprogram som startas i februari.

”K-gruppen är den ledande leverantören av produkter och tjänster för bygg och husteknik. Vi arbetar dagligen för en smartare och mer hållbar vardag. Via tävlingen Fiksu arki hoppas jag att vi hittar nya lösningar för boende, bygg och renovering som kan gälla cirkulär ekonomi eller delningsekonomin eller exempelvis energieffektiviteten. Något som minskar den dagliga bördan både på miljön och de finländare som lever i sin vardag”, säger Jesse Mether, ansvarig chef för byggande och husteknik inom K-gruppen. Han deltar i juryn för Fiksu arki-företagstävlingens serie för boende.

”Vi tror att vi genom öppnare innovationssamarbete kan skapa gränsöverskridande nya tillväxtmöjligheter för hela matbranschen. Fazer letar ständigt efter kommersiellt och ekologiskt hållbara produkt- och serviceinnovationer inom matbranschen. För oss är det viktigaste i tävlingsförslagen en smidig möjlighet till pilotprojekt, den kommersiella potentialen och lösningar som inspirerar konsumenterna till att göra smarta val i vardagen”, säger Eeva Tiainen, Fazers utvecklingschef för nya affärsverksamheter och öppen innovation. Hon sitter med i juryn för Fiksu arki-företagstävlingens serie för mat.

Ytterligare information

Mari Pantsar, direktör, Kolneutral cirkulär ekonomi, Sitra, tfn 050 382 0755

Saara Rimon, expert, Sitra, tfn 050 502 7881

Sanna Autere, kommunikationsexpert, Sitra, tfn 050 331 7510

Kontakta oss

Vad handlar det om?