Beräknad läsningstid 2 min

Vi söker en kommunikationschef till Sitra

Sitra är finländarnas framtidshus. Vi bygger upp en rättvis, hållbar och inspirerande framtid, där människor mår bra inom ramen för jordens bärkraft. Vi är en nationellt och internationellt effektiv aktör och en unik kombination av en tankesmedja, en drivkraft bakom experiment och verksamhetsmodeller samt en samarbetsaktör. Som en oberoende fond som lyder under riksdagen finansieras vår verksamhet via investeringsverksamheten. Rättvis dataekonomi, demokrati och delaktighet samt biologisk mångfald är nya prioriteringar inom vår strategi.
Bild: Topias Dean. Sitra

Publicerad

Din uppgift som chef för kommunikations- och samarbetsrelationer är att leda och utveckla Sitras kommunikation som främjar genomslaget av Sitras samhälleliga arbete. Allt vi gör grundar sig på våra strategiska mål och att vi kommunicerar enligt dem. Lyckad kommunikation utvidgar den grupp som deltar i framtidsarbete, samtidigt som verkställande instanser får framtidens möjligheter till sin vardag.

Du ansvarar för:

  • Styrning och utveckling av Sitras externa och interna kommunikation som innehåller chefs-, budget- och rapporteringsansvar.
  • Organisationens yttre kommunikationskanaler, deras publiceringspolitik och uppföljning av genomslag.
  • Sitras varumärke, där det viktiga elementet är ett enhetligt, igenkännbart visuellt utseende som har en stark koppling till Sitra.
  • Införande av en bred förståelse hos ledningen om i vilken riktning möjligheterna med kommunikationen utvecklas.
  • Sitraorganisationens samarbetsrelationer med centrala intressentgrupper i Finland och internationellt.

I vår verksamhet följer vi principerna för god förvaltning, offentlighetslagen och språklagen. Vår kommunikation grundar sig på anvisningar om etisk kommunikation som fastställts av delegationen för etisk kommunikation (VEN), Sitras värderingar och målbilden inom Sitrakulturen.

Av dig förväntar vi oss:

  • En lämplig högre universitetsexamen och i praktiken bevisad förmåga att leda experter.
  • Vision och förståelse för beslutsfattande inom samhället och beredskaper att delta i utmanande samtal på expertnivå.
  • Utmärkta färdigheter i att förhandla och samarbeta, förmågan att leda förändringsprocesser och projekt, mångsidiga samhälleliga nätverk och en bred erfarenhet av att uppnå genomslag.
  • Bevis på utmanande intressentarbete såväl i Finland som i en internationell verksamhetsmiljö.
  • Utmärkt förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på finska och engelska samt goda kunskaper i svenska.

Av dig förväntar vi oss även ett intresse och en förståelse för funktionen hos moderna påverkansverktyg för kommunikation och ett föregripande och innovationsbaserat arbetssätt tillsammans med Sitras experter inom kommunikation.

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder stöd från en modern arbetsgemenskap och en unik möjlighet att påverka det finländska samhället. På Sitra får du chansen att lotsa oss in i framtiden och testa olika lösningar.

Överombudsmannen utnämner den utvalda personen till en tillsvidareanställning. Vi ber dig att skicka in din ansökan med löneanspråk och meritförteckning som adresseras till Sitras överombudsman elektroniskt på uratori.mps.fi senast 1.3.2021 kl. 16.00. Vid ansökan kan du välja att inte ha ditt namn publicerat. Observera dock att Sitra följer offentlighetslagen. Annonsen finns på finska på www.sitra.fi/aiheet/sitra-työpaikkana.

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av överombudsman Jyrki Katainen v. 7 ons 17.2 kl. 8.30–9.30 och tors 18.2 kl. 12.00–13.00, tfn 029 461 8650 och MPS konsult Jaana Jaatinen, tfn 020 746 9690.

Närmare upplysningar om Sitra som organisation lämnas av förvaltningsdirektör Heidi Saario tors 16.2 kl. 15.30–16.30 och fre 19.2 kl. 15–16, tfn 0400629264 och personalchef Leila Maïche-Plathan mån 15.2 kl. 14.00–15.00 och fre 19.2 kl. 12.00–13.00, tfn 0505219018.

Ämne

Sitra som arbetsplats

Vill du förbättra världen, är du expert på ditt område och en görare? Kanske du ska jobba på Sitra?

Publicerad

Läsa mer

Vad handlar det om?