nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Vi söker företag med världsförändrande lösningar för cirkulär ekonomi

Ange ett företag som har en lösning för cirkulär ekonomi alla borde höra.

Författare

Antti Lehtinen

Expert, Sitra

Publicerad

Övergången till cirkulär ekonomi förverkligas inte utan inspiration och förebilder. Därför söker vi nu effektiva, potentiella, genomförbara och skalbara lösningar för cirkulär ekonomi i världen. Helt enkelt: lösningar som förändrar världen. Vi sammanställer en lista över lösningarna som vi publicerar hösten 2020.

Under 2016–2019 publicerade vi en lista över de mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi och listan presenterade de mest inspirerande företagsexemplen från Finland. På listan fanns företag från olika branscher, men det de hade gemensamt var att de alla hade en affärsmodell som grundade sig på cirkulär ekonomi.

”Listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi utmanade finländska företag att utveckla en affärsverksamhet som grundade sig på cirkulär ekonomi och gav synlighet till lösningar inom cirkulär ekonomi inom olika branscher. Nu vill vi göra samma sak på global nivå”, berättar Maria Hughes, expert på cirkulär ekonomi vid Sitra.

Både befintliga och nya indikatorer används vid bedömningen av genomslagskraften och potentialen hos de lösningar som samlas in till den nya internationella listan. Lösningarna för cirkulär ekonomi bedöms också i fråga om deras sociala effekt.

Inom cirkulär ekonomi baseras företagens förtjänstlogik på återanvändning av material och produkter: till exempel på att hyra ut tjänster eller underhålla produkter, återanvändning och återtillverkning.

Cirkulär ekonomi kan medföra besparingar för företagen, öka effektiviteten, locka investerare och skapa globala konkurrensfördelar. Övergången till cirkulär ekonomi är inte bara ett smart affärsdrag, utan det är även nödvändigt för att lösa hållbarhetskrisen.

 Vi publicerar listan över världens mest intressanta lösningar för cirkulär ekonomi vid nästa världsforum för cirkulär ekonomi (World Circular Economy Forum). Samtidigt publicerar vi också en utredning om hur företagens effekter på den cirkulära ekonomin mäts.

Ange ett företags effektiva lösning för cirkulär ekonomi via webblanketten senast den 17 april. Vi kontaktar alla företag som anmälts via blanketten, varefter vi intervjuar utvalda företag. Listan över effektiva lösningar för cirkulär ekonomi publiceras hösten 2020.

Vad handlar det om?