personer

Antti Hautamäki

Senior Associate, Demos Helsinki

Antti Hautamäki, FD, är expert på innovationsverksamhet och filosof. Han är numera senior associate på Demos Helsinki och fri forskare.
Antti har tidigare arbetat som forskningsprofessor i innovationsverksamhet och serviceinnovationer på Jyväskylä universitet samt som forskningsledare på Sitra. Antti har länge utvecklat ett nytt slags innovationsbegrepp som han kallar hållbar innovation. Han publicerar sina iakttagelser i ämnet på sin blogg anthauta.blogspot.com.