Hannu Hämäläinen

Senior Advisor, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen