personer

Jani Koskinen

Forskardoktor, Åbo universitet, handelshögskolan, informationssystemsvetenskap

Jani Koskinen arbetar som forskardoktor vid Åbo universitets handelshögskola, inom informationssystemsvetenskaperna. För tillfället leder han etikforskningsprojektet IHAN som finansieras av Sitra och inom vilket dataekonomins etiska dimensioneringar analyseras.