Miia Leppänen

Expert, Sitra


Vem?

Vid Sitra Lab lyfter vi fram svåra sociala problem och granskar dem ur olika synvinklar. Miia granskar Lab speciellt ur en synvinkel för inlärning och strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för det. En stödjande miljö för inlärning är en plats där deltagarna är aktiva och där samspel är rikt och psykologisk säkerhet är garanterat. Sin egen roll anser hon vara som en inlärningens möjliggörare, en handledare och en facilitator.

Vad?

Miia kom till Sitra från Aalto-universitetet, där hon har erhållit erfarenhet i pedagogisk utveckling och utbildning. Inlärning är ett ämne med många nivåer som man alltid kan lära sig något nytt om. Nya idéer föds vid möten mellan olika människor och områden. Hennes insikter har på sistone handlat om samband mellan inlärnings- och utformningsprocesser.

Va?

På fritiden undersöker Miia världen tillsammans med sina barn och uppfyller sina aldrig sinande gör-det-själv-drömmar. Hemma hos henne finns tre olika symaskiner och (nästan) tillräckligt med vackra tyger. På sommaren får sommarstugans flagna färgytor en omgång. Den viktigaste uppgiften enligt Miia är att bygga en bättre värld åt kommande generationer, och vilken plats skulle passa bättre för det än Sitra Lab!