personer

Taina Eriksson

Forskningsdirektör, Handelshögskolan vid Åbo Universitet, Centre for Collaborative Research CCR

Taina Eriksson har en omfattande erfarenhet av forskningssamarbete med företag och hon har forskat i databaserade innovationer och affärsmodeller med speciell fokus på organisatoriska kapaciteter.