Gå direkt till innehållet

Cirkulär ekonomi inom matsystemet

Cirkulär ekonomi är framtiden för vårt matsystem. Mat som produceras och konsumeras på ett hållbart sätt sparar och återvinner värdefulla naturresurser.

AKTUELLT

PROJEKT

VAD HANDLAR DET OM?

Vi främjar cirkulär ekonomi i Finland med fem fokusområden som identifierats i vägkartan för cirkulär ekonomi, varav ett är ett hållbart matsystem. I ett hållbart matsystem är miljö- och klimatkonsekvenserna av konsumtionen och produktionen av mat så små som möjligt. Vi äter vad vi behöver och svinnet är så litet som möjligt i systemet.

Vi försöker även utnyttja olika biflöden som uppstår i matsystemet. Dessa kan vara till exempel halm, blast, slaktavfall och spillvärme från industrin.

Vårt mål är att införa hållbar, lokalproducerad mat i finländarnas vardag genom att bland annat påskynda cirkulationen av näringsämnen, genom att minimera matsvinnet och genom att stödja förnybara energilösningar inom lantbruket.

Vad gör vi?

Sitra bygger upp ett hållbart matsystem tillsammans med andra. Cirkulär ekonomi hjälper oss att granska matsystemet på ett övergripande sätt, så att svinnet i matsystemet minimeras. Vi samarbetar med flera aktörer inom matsystemet. Vi erbjuder verktyg för att skapa en hållbar framtid och ny affärsverksamhet.

Hämta infografik som beskriver ett hållbart matsystem här (PDF).

Hur är situationen i dag?

I projektbeskrivningarna ovan ser du vad som händer och var det händer, och vilka nya idéer, tips och samarbetsmöjligheter de erbjuder i skapandet av cirkulär ekonomi inom matsystemet.

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?