Den cirkulära ekonomins regionala vägkarta

Pågående projekt 6/2018–3/2021

Åbo stad bygger en regional vägkarta för cirkulär ekonomi, med vars hjälp staden främjar sitt mål att bli hållbar, fri från avfall och koldioxidneutral fram till 2040. Samtidigt skapar vi en modell som även andra kommuner och städer kan använda för att sammanställa en vägkarta till sina egna regioner.

Vad handlar det om?

Kommuner och städer möjliggör viktiga övergångar i den cirkulära ekonomin genom att aktivera och driva på företag, sammanslutningar och invånare i sina områden i riktning mot en cirkulär ekonomi och gör offentliga upphandlingar enligt principerna för en cirkulär ekonomi. Den cirkulära ekonomin stärker i sin tur den regionala konkurrenskraften, främjar invånarnas välmående och lockar till dig nya invånare samt hjälper kommunerna att nå målen för koldioxidneutralitet.

Målet med projektet är att skapa en modell som kommuner och städer kan använda för att sammanställa en vägkarta för en cirkulär ekonomi för de egna regionerna. Vägkartan stakar ut vägen mot en cirkulär ekonomi och identifierar nödvändiga åtgärder och organisationer för att övergången till en cirkulär ekonomi ska bli framgångsrik.

Vad gör vi?

Åbo ska bli en utsläppsfri stad som är fri från avfall redan år 2040 och utmanar med detta mål även andra städer i Finland att snabbt gå över till en cirkulär ekonomi. Tillsammans med Åbo stad bygger vi en regional vägkarta för en cirkulär ekonomi och samtidigt en modell för att sammanställa en vägkarta för andra kommuner. I modellen uppmärksammas regionala särdrag och styrkor, att få samarbetspartnerna att förbinda sig samt mätning av övergången till en cirkulär ekonomi.

Grunden till arbetet med vägkartan för Åbo är att kartlägga befintliga lokala lösningar och verktyg inom en cirkulär ekonomi samt att förbinda aktörer i regionen. Dessutom identifieras möjligheterna och hindren för en cirkulär ekonomi i Åbo samt i andra föregångsregioner bland annat genom lagstiftningsmetoder och andra ekonomiska metoder. I Åboregionen strävar man efter att samla samarbetspartner som tillsammans tar aktiva och ambitiösa steg mot en cirkulär ekonomi.

Modellen för sammanställning av regionala vägkartor för en cirkulär ekonomi sprids under projektets gång både till andra städer i Finland och internationellt via stadsnätverket ICLEY:s samarbete. Målet är att de nya kommunerna och städerna ska sätta den cirkulära ekonomin i frontlinjen med hjälp av egna regionala styrkor och särdrag.

Projektet stödjer målen i en vägkarta för cirkulär ekonomi 2.0.

Vem är med?

Åbo stad samordnar sammanställningen av den regionala vägkartan. Åbo har tillsammans med Sitra bedrivit ett samarbete för en hållbar utveckling (på finska) sedan 2015. Det har lett till att ny verksamhet inom cirkulär ekonomi har uppstått i Åbo, att resursklokhet har blivit en del av vardagen och att utsläppen av växthusgaser kan minskas snabbare än förväntat.

ICLEY – Local Governments for Sustainability (på engelska) är Åbos samarbetspartner i projektet. ICLEY:s roll är att bygga stegmärken för den regionala vägkartan för cirkulär ekonomi och utöka modellen till nya regioner. ICLEY utgör ett internationellt nätverk i vilket över 1 750 lokala och regionala styren i över 100 länder har förbundit sig till en hållbar stadsutveckling.

Kontakta oss

personer
Marleena Ahonen

Vad handlar det om?