Undervisning i cirkulär ekonomi inom naturbruk och byggnadsteknik

Avslutat projekt 10/2017 – 9/2019

Lapplands yrkeshögskola utvecklade studier i cirkulär ekonomi till naturresursområdet och byggteknik. Båda fick helheter på 10 studiepoäng.

Vad handlade det om?

Projektet var en del av helheten Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier som genomfördes under 2017–2019. Sitras vision var att alla nyutexaminerade ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder med tanke på hans eller hennes arbete och vardag och vilka beslut han eller hon kan fatta eller vilka handlingar vidta för att främja cirkulär ekonomi. Målet är att öka kunskaper om den cirkulära ekonomin i Finland genom att i stor omfattning utveckla för alla utbildningsstadier undervisning, material, koncept samt samarbete om cirkulär ekonomi som ser världen ur olika perspektiv. Över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag deltog i helheten.

Vad gjorde vi?

I projektet utvecklades för naturresursområdet och byggteknik studiehelheter på tio studiepoäng som ökar kunskaperna i och förståelsen om cirkulär ekonomi. Studierna genomfördes som ett pilotförsök vid Lapplands yrkeshögskola, varefter de även erbjöds till andra yrkeshögskolor för utbildningar inom naturresurs- och byggteknikområdena.

Vem var med?

Sitra finansierade projektet och från Sitra var Riitta Silvennoinen och Nani Pajunen projektansvariga. Projektet genomförde av Lapplands yrkeshögskola. Företag från båda branscherna involverades i att planera studiehelheten.

Kontakta oss

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?