publikationer

Anvisningar för ansvarsfull placeringsverksamhet

Publicerad

Sitra är en långsiktig placerare, och syftet med Sitras placeringar är att trygga verksamhetens kontinuitet. Placeringar görs enligt Sitras allmänna anvisningar för placeringsverksamhet samt enligt en placeringsplan som utarbetas årligen.

Att placeringsobjekten är ansvarsfulla har en central roll i placeringsbesluten både med tanke på den förväntande ekonomiska avkastningen från placeringsobjekten och effekten men även med tanke på riskhantering. Principer för ansvarsfulla placeringar som understöds av FN (PRI, Principles for Responsible Investment) utgör anvisningar och riktlinjer för Sitras ansvarsfulla placeringsverksamhet.

Sitras principer för ansvarsfulla placeringar gavs ut för första gången 2013. Vi utvecklar verksamhetsmodeller för ansvarsfull placeringsverksamhet och uppdaterar denna anvisning regelbundet.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Anvisningar för ansvarsfull placeringsverksamhet

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2021

Utgivare

Sitra

Sidantal

14 s.

Ämne

placeringsverksamhet, verkningsfullhet, investerare, ansvarighet, ägarskap, påverkan

Vad handlar det om?