publikationer

Sitras klimatstrategi för investeringar

Publicerad

Medvetenheten om klimatförändringens effekter har ökat snabbt under de senaste åren och allt fler företag och investerare har satt upp mål för att minska koldioxidutsläppen och till och med för att bli koldioxidneutrala. Målet i Parisavtalet att stoppa uppvärmningen av jordklotet till 1,5 grader kräver snabba utsläppsminskningar. Investerare kan påverka klimatförändringen genom att uppmuntra företag till koldioxidsnål affärsverksamhet och till att finansiera klimatlösningar.

Även Sitra utvecklar sin investeringsverksamhet så att den främjar uppnåendet av målen i Parisavtalet. Målet med Sitras klimatstrategi för investeringar är att hejda klimatförändringen. Med klimatstrategin hanterar man både klimatriskerna kopplade till investeringarna och försöker att identifiera framtida avkastningsmöjligheter.

I egenskap av undertecknare av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) har Sitra förbundit sig att i sin klimatrapportering följa den internationella TCFD-rapporteringsramen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) och dess krav.

I Sitras klimatstrategi för investeringar fastställs klimatmålen för Sitras placeringsportfölj och åtgärder för att uppnå dessa mål.

Klimatstrategin uppdateras regelbundet och målen utvärderas på nytt enligt nya forskningsdata och eventuella förändringar i investeringsmiljön.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Sitras klimatstrategi för investeringar

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2021

Utgivare

Sitra

Sidantal

10 s.

Ämne

klimatförändringar, klimatstrategier, placeringsverksamhet, Sitra

Vad handlar det om?