Live
Aktiivinen kansalainen – kaiken ikäisenä -seminaari
tapahtumat

Aktiivinen kansalainen – kaiken ikäisenä -seminaari

Ikäihmiset ovat voimavara – ja mahdollisuus. Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä. Eläkeläiset haluavat osallistua työelämään yhä enenevässä määrin. Ikäihmiset haluavat ottaa vastuuta omasta elmästään ja päättää palveluistaan itse. Ikäihmisten resurssit ja voimavarat on vapautettava heidän itsensä ja läheistensä hyvinvoinnin edistämiseen.

Sitran tavoitteena on edistää kansalaisen hyvinvointia ja valinnanvapautta. Pian käynnistyvien uusien hankkeidemme keskiössä ovat ikäihmiset ja heidän lähipiirinsä. Aktiivinen kansalainen – kaiken ikäisenä -avainalueen hankkeissa luodaan ja kokeillaan toimintamalleja, jotka liittyvät ikäihmisten

  • vaikutusmahdollisuuksiin omien palvelujensa ja toimintaympäristönsä asiantuntijoina,
  • vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen ja eläkkeellä työskentelyyn sekä
  • itsenäiseen kotona suoriutumiseen.
Seminaarissa esitellään avainalueen toteuttamiseen osallistuvia tahoja sekä syksyllä käynnistyvien hankkeiden tavoitteita. Seminaarin ohjelma löytyy RSVP-linkin takaa.

Mistä on kyse?