Live
Dialogin mahdollisuudet yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
tapahtumat

Dialogin mahdollisuudet yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

Tieto päätöksenteossa -kehittäjäverkoston tapahtuma

Kutsuvierastilaisuus kehittäjäverkoston jäsenille

Dialogin mahdollisuudet yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ovat nousseet voimakkaasti esiin viime aikoina. Dialogin on sanottu mahdollistavan tehokkaan tietojen vaihdon, toisilta oppimisen ja jaetun ymmärryksen rakentamisen.

Dialogin soveltuvuudesta yhteiskunnallisen päätöksenteon eri tilanteisiin tiedetään kuitenkin vähän. Sen vuoksi kehittäjäverkoston toisessa tapaamisessa pureudutaan mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitkä voisivat olla dialogin ajat ja paikat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa? Kuinka dialogi voisi parantaa tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutusta?

Työpajassa on tarkoitus tunnistaa jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja ideoida yhdessä eri konteksteihin sopivia toimintamalleja. Esittelemme myös käynnistymässä olevan dialogiselvityksen.

Kehittäjäryhmä organisoidaan osana Sitran Tieto päätöksenteossa -projektia.

 

Mistä on kyse?